Jihad van liefde – Welke nieuwe wereldorde willen wij?

Liefde en Leiderschap – Ril je, als je deze woorden leest? Je zou de eerste niet zijn. Zodra ik ergens meld dat ik #LiefdevolleLeiders opleid en begeleid, om vorm en inhoud te geven aan de grote maatschappelijke transformaties waar we voor staan, word ik geregeld wat ‘viezig’ aangekeken. Dus waarom dan een pleidooi voor een Jihad van liefde?

nieuwsbrief Haagse Hoogvliegers 30 april 2019 door Petra Hiemstra

Liefdevol Leiderschap klinkt immers zo… soft…. zo… zweverig, zo… ieeeehhhh!!! Liever spreken mijn gesprekspartners over Quantum Leiderschap. Dat is precies hetzelfde hartelijke holistische (rent)meesterschap, maar dan vanuit ‘logos’ natuurkundig onderbouwd.

Pleidooi voor een jihad van liefde

Mohamed El Bachiri, metrobestuurder in Brussel, pleitte voor het eerst voor een heilige liefdesoorlog tijdens TedXHilversum. Hij verloor zijn vrouw Loubna door de terroristische aanslagen in Brussel in 2016. Hij bleef achter met hun 3 kinderen van 10, 8 en 3 jaar. Hij mist haar erg, maar hij weigert om zich tot de haat te wenden, want dat zou betekenen dat de terroristen gewonnen hebben.

Dus… dagelijks met een open hart door het leven gaan soft…? Check hier je vermogen.

El Bachiri’s oproep aan burgers en politici om vanuit een open hart te leven, luisteren, spreken, beslissen en besturen klinkt enkele jaren later op steeds hoger niveau door. In ons land publiceerde directeur Participatie (MinI&W) Erik Pool in 2019 de essaybundel ‘Liefde en Leiderschap‘. In zijn bundel onderzoekt hij de waarde van tegendenken.

Filosofe Ariane van Heijningen publiceerde rond het zelfde moment een essay over samendenken (klik hier voor de gratis pdf). Beiden zijn zij geïnteresseerd in het vermogen van de (publieke) professional om samen op de Plek der Moeite te kunnen verblijven.

Plek der moeite

“De plek der moeite is het gebied waar het goede gesprek zich afspeelt. Waar we zelf ook twijfelen aan de correctheid of houdbaarheid van de plannen die we in opdracht van de politiek, loyaal als we zijn, op papier zetten en in uitvoering nemen. Uit al deze plekken der moeite stappen we graag zo snel mogelijk weg. Toch is de Plek der Moeite óók de plek waar de ambtenaar de verbinding maakt tussen overheid en burger. Al dan niet met gevaar voor eigen overtuigingen. Ga er maar aan staan!” – Erik Pool in Samen Denken: de speeltuin naar werkelijkheid door Ariane van Heijningen.

Op internationaal niveau, tenslotte, ziet ook ex-EU-president Herman van Rompuy het gebrek aan liefde in onze bloedeigen samenlevingen als het grootste probleem, zo stelt hij in in zijn Anti-Memoires. Wat kunnen wij daar zélf aan doen?

Het eerste ministerie Holistische Zorg draait op eigen kracht en gaat zich inzetten voor de realisatie van Heelhuizen en Holistische Hubs in Nederland

Wat de persoonlijke, maatschappelijke en financiële consequenties zijn van een gebrek aan open harten, veiligheid en goede hechting, wordt helder in onze concept Signatuur Holistische Zorg 2030. Deze signatuur is het tussenresultaat van ons congres ‘Heel de Mens’ op 28 november 2018 en geeft richting aan waar wij, 55 Holistische Zorg Professionals, ons in eigen land gezamenlijk voor in willen zetten de komende jaren.

Daarmee geven we invulling aan de actuele vraag:

Welke wereldorde willen wij?

Op dit moment is China een ‘hot item’. Bestuurskundige Rob de Wijk schreef recentelijk een zeer boeiend boek over hoe China sluipenderwijs de macht overneemt. En hoe wij laten dat gebeuren, omdat bij ons in het westen een aansprekende collectieve visie, samenwerking en daadkracht ontbreekt. Dan zijn we een speelbal van anderen die wél daadkrachtig koers zetten…

Willen wij, hoogvliegers, een rol van betekenis spelen in het scheppen van een duurzame nieuwe vreedzame wereldorde waarin we zélf vorm geven aan ons hoogste beschavingsideaal, dan moeten we onder alle omstandigheden stevig staan. Onze aanstaande training leiderschap en weerbaarheid Hit’m Heart, op 14 mei, kan je daarin steunen.

Bevlogen van betekenis

Tenslotte reikt Frans Corten je in zijn nieuwste boek waardevolle tips en adviezen aan hoe je juist met jouw Uitzonderlijk talent bevlogen van betekenis kunt zijn. We verloten, net als van Liefde en Leiderschap, twee exemplaren.

Vlieg hoog, vrij en vrolijk de zomer tegemoet!

Hartelijke groet,

Petra Hiemstra
06-33803867

Delen:

Neem contact met ons op
Laatste blogs
Evenementen
Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject (e-book) – Heb je wel behoefte aan een coachtraject maar is dat op dit moment bijvoorbeeld te duur of wil je liever éérst een zelf aantal zaken op een rij zetten? Bestel dan dit e-book en ga (alvast) aan de slag! Een coachtraject kost tijd, aandacht en … geld! Zéker als […]

CoachKwartiertje – NIEUW! – 15 minuten volledige aandacht voor JOU (of meer)

CoachKwartiertje – NIEUW! – 15 minuten volledige aandacht voor JOU (of meer)

Het CoachKwartiertje – Soms heb je NU behoefte aan een luisterend oor. Warme aandacht voor JOU. Een paar goede vragen die zaken verhelderen of in een ander licht zetten. Liefdevolle en heldere reflectie van een neutraal persoon. Intervisie over een lastige casus. Voor al die momenten is het Coachkwartiertje bedoeld. Het CoachKwartiertje is een kort […]

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken – In samenwerking met Hemingway PG, opleider en trainer van commisarissen, is Haagse Hoogvliegers een zelfevaluatietest aan het ontwikkelen rond ‘grootluisteren en samenwerken’. Deze test wordt specifiek ontwikkeld voor commissarissen, bestuurders en politici (in spé). Immers, juist van commissarissen en bestuurders wordt gevraagd dat zij kunnen samenwerken op het allerhoogste niveau. […]

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – 6 x 1,5 uur gratis loopbaanadvies voor Rijksambtenaren

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – 6 x 1,5 uur gratis loopbaanadvies voor Rijksambtenaren

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – Werk jij drie jaar of langer als medewerker bij het Rijk? Dan kun je bij het A+O fonds Rijk 1.500 Euro (plus BTW) aanvragen voor een loopbaanscan, loopbaanadvies of carrière coaching bij een CMI-gecertificeerde coach naar keuze! Je mag iedere 5 jaar zo’n traject doen. Wat je met je […]

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek – Hoe langer ik coach (nu zo’n 12 jaar) – hoe meer ik ben gaan inzien hoezeer de persoonlijke biografie van mijn coachees doorwerkt in het heden. In ieders biografische verhaal kun je veel aanwijzingen vinden die verklaren waarom mensen zich juist nu zich ‘niet zo senang voelen’ of waarom zich […]