Jihad van liefde – Welke nieuwe wereldorde willen wij?

Liefde en Leiderschap – Ril je, als je deze woorden leest? Je zou de eerste niet zijn. Zodra ik ergens meld dat ik #LiefdevolleLeiders opleid en begeleid, om vorm en inhoud te geven aan de grote maatschappelijke transformaties waar we voor staan, word ik geregeld wat ‘viezig’ aangekeken. Dus waarom dan een pleidooi voor een Jihad van liefde?

nieuwsbrief Haagse Hoogvliegers 30 april 2019 door Petra Hiemstra

Liefdevol Leiderschap klinkt immers zo… soft…. zo… zweverig, zo… ieeeehhhh!!! Liever spreken mijn gesprekspartners over Quantum Leiderschap. Dat is precies hetzelfde hartelijke holistische (rent)meesterschap, maar dan vanuit ‘logos’ natuurkundig onderbouwd.

Pleidooi voor een jihad van liefde

Mohamed El Bachiri, metrobestuurder in Brussel, pleitte voor het eerst voor een heilige liefdesoorlog tijdens TedXHilversum. Hij verloor zijn vrouw Loubna door de terroristische aanslagen in Brussel in 2016. Hij bleef achter met hun 3 kinderen van 10, 8 en 3 jaar. Hij mist haar erg, maar hij weigert om zich tot de haat te wenden, want dat zou betekenen dat de terroristen gewonnen hebben.

Dus… dagelijks met een open hart door het leven gaan soft…? Check hier je vermogen.

El Bachiri’s oproep aan burgers en politici om vanuit een open hart te leven, luisteren, spreken, beslissen en besturen klinkt enkele jaren later op steeds hoger niveau door. In ons land publiceerde directeur Participatie (MinI&W) Erik Pool in 2019 de essaybundel ‘Liefde en Leiderschap‘. In zijn bundel onderzoekt hij de waarde van tegendenken.

Filosofe Ariane van Heijningen publiceerde rond het zelfde moment een essay over samendenken (klik hier voor de gratis pdf). Beiden zijn zij geïnteresseerd in het vermogen van de (publieke) professional om samen op de Plek der Moeite te kunnen verblijven.

Plek der moeite

“De plek der moeite is het gebied waar het goede gesprek zich afspeelt. Waar we zelf ook twijfelen aan de correctheid of houdbaarheid van de plannen die we in opdracht van de politiek, loyaal als we zijn, op papier zetten en in uitvoering nemen. Uit al deze plekken der moeite stappen we graag zo snel mogelijk weg. Toch is de Plek der Moeite óók de plek waar de ambtenaar de verbinding maakt tussen overheid en burger. Al dan niet met gevaar voor eigen overtuigingen. Ga er maar aan staan!” – Erik Pool in Samen Denken: de speeltuin naar werkelijkheid door Ariane van Heijningen.

Op internationaal niveau, tenslotte, ziet ook ex-EU-president Herman van Rompuy het gebrek aan liefde in onze bloedeigen samenlevingen als het grootste probleem, zo stelt hij in in zijn Anti-Memoires. Wat kunnen wij daar zélf aan doen?

Het eerste ministerie Holistische Zorg draait op eigen kracht en gaat zich inzetten voor de realisatie van Heelhuizen en Holistische Hubs in Nederland

Wat de persoonlijke, maatschappelijke en financiële consequenties zijn van een gebrek aan open harten, veiligheid en goede hechting, wordt helder in onze concept Signatuur Holistische Zorg 2030. Deze signatuur is het tussenresultaat van ons congres ‘Heel de Mens’ op 28 november 2018 en geeft richting aan waar wij, 55 Holistische Zorg Professionals, ons in eigen land gezamenlijk voor in willen zetten de komende jaren.

Daarmee geven we invulling aan de actuele vraag:

Welke wereldorde willen wij?

Op dit moment is China een ‘hot item’. Bestuurskundige Rob de Wijk schreef recentelijk een zeer boeiend boek over hoe China sluipenderwijs de macht overneemt. En hoe wij laten dat gebeuren, omdat bij ons in het westen een aansprekende collectieve visie, samenwerking en daadkracht ontbreekt. Dan zijn we een speelbal van anderen die wél daadkrachtig koers zetten…

Willen wij, hoogvliegers, een rol van betekenis spelen in het scheppen van een duurzame nieuwe vreedzame wereldorde waarin we zélf vorm geven aan ons hoogste beschavingsideaal, dan moeten we onder alle omstandigheden stevig staan. Onze aanstaande training leiderschap en weerbaarheid Hit’m Heart, op 14 mei, kan je daarin steunen.

Bevlogen van betekenis

Tenslotte reikt Frans Corten je in zijn nieuwste boek waardevolle tips en adviezen aan hoe je juist met jouw Uitzonderlijk talent bevlogen van betekenis kunt zijn. We verloten, net als van Liefde en Leiderschap, twee exemplaren.

Vlieg hoog, vrij en vrolijk de zomer tegemoet!

Hartelijke groet,

Petra Hiemstra
06-33803867

Schrijf een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *