Meesterschap – De route van talentvol professional naar meester kunstenaar

Meesterschap – De route van talentvol professional naar meester kunstenaar – Als je ons al wat langer volgt, heb je gemerkt dat wij regelmatig over Meesterschap spreken. Laatst vroeg een lezer: “Wat verstaan jullie eigenlijk onder Meesterschap?” Een goede vraag. Wij gebruiken het woord ‘Meesterschap’ vooral in de context van excellentie in persoonlijke en zakelijke ontwikkeling, in Sprekend Leiderschap en in Liefdevol Leiderschap. Hieronder beschrijf ik op welke wijze wij onze hoogvliegers begeleiden op hun weg van talentvol professional naar meesterschap of zelfs meesterkunstenaarschap.

door Petra Hiemstra, 29 mei 2018

Meesterschap – de 5 treden van Paul Donders en Chris Sommer naar visie, lef en levenskunst

Het model – zie de afbeelding hierboven – dat wij in onze praktijk gebruiken, is ontwikkeld door Paul Donders en Chris Sommer en prachtig beschreven in hun boek ‘Meesterschap‘. Op basis van het oude Meester-Gezel-Gilden-Systeem van vroeger geven zij aan dat je, in je persoonlijke ontwikkeling, ongeveer 10.000 uur (dat is ong. een periode van 10 jaar) besteedt aan:

1.  Het ontwikkelen van je TALENTEN (gemiddeld tussen de 20 en 30 jaar) – denk aan de musicus of de juwelier in wording die in deze fase het ‘handwerk’ leert of aan de student die zich door middel van vele debatavonden en toernooien bekwaamt in de ‘ethos-logos-en-pathos’ van het spreken voor publiek. Uiteraard komt het bij musici vaak voor dat zij al op zeer jonge leeftijd beginnen met het bespelen van een instrument en ook ICTers starten vaak jong met hun hobby voor technologie en ontwerpen. Zij kunnen dan ook al op jonge leeftijd meesterschap bereiken (rond hun 25ste);

2. PROFESSIONELE VAARDIGHEDEN (gemiddeld tussen de 30 en 40 jaar) – In deze fase leren de musicus en de juwelier hoe het er in een orkest, organisatie of bedrijf aan toegaat, wat de geschreven en ongeschreven regels zijn, hoe zij hun werk kunnen verkopen en vermarkten, etc. De spreker-in-wording kan nu aantrekkelijke heldere teksten of beleidsstukken schrijven. Hij mag leren hoe hij behalve gelijk ‘hebben’ ook gelijk kan krijgen! Hij beseft zich dat als hij binnen organisaties of als zelfstandig ondernemer effectief wil zijn, hij zich naast de debatkunst óók moet bekwamen in het politiek bestuurlijke spel, dat het in een hyrarische setting slimmer is om eerst met een concept te komen, waarover iedereen een plasje kan doen, voordat hij de definitieve versie indient, waarmee allen akkoord kunnen gaan. Hij bekwaamt zich in de andere D’s die voor goede planvorming nodig zijn: het ‘samen dromen’, de dialoog, het goed omgaan met duivelse dilemma’s en grootluisterkunde;

3. REISGEZEL – Als reisgezel ga je opnieuw in de leer bij een of meerdere internationale grootmeesters. De juwelier kiest ervoor om zich te specialiseren in houtbewerking (b.v. Zuid Duitsland), in horloge maken (Zwitserland) en in zilversmeden (Canada). De musicus schrijft zich in deze fase bewust in voor  MasterClasses bij de toppers in haar vak en wil zelf gericht leren. En de spreker beseft zich dat hij de transformatie moet doormaken om te schrijven voor anderen, naar schrijven over wat hij zélf belangrijk vindt.

Een Bekende Nederlander die deze periode serieus nam is Ben Tichelaar. Tichelaar is bestsellerauteur, internationaal spreker en gedragswetenschapper. Tichelaar deelt als onderzoeker, wetenschapper, schrijver, spreker en columnist inzicht en inspiratie op het gebied van leiderschap en verandering. In de periode 2012-2013 woonde en werkte hij met zijn gezin een jaar in Boston. Na ruim 20 jaar werken en studeren, koos hij op 43 jarig leeftijd voor een jaar vol ontmoetingen met inspirerende Amerikaanse collega’s, zodat hij door zijn studie aan Harvard nieuwe ideeën kon ontwikkelen.

4. Het worden van MEESTER (gemiddeld tussen 45 en 55 jaar) – Als meester ben je een expert op je vakgebied. Verder ben je ‘innerlijk goed uitgelijnd’: je hoofd-hart-en-buik zijn goed op elkaar afgestemd. Je bent in staat om in iedere persoon en in iedere situatie de potentie te zien en deze ten goede te laten komen aan het grotere geheel. Je kunt je (voor)oordelen herkennen, erkennen en parkeren. Net zoals je patronen kunt herkennen en transformeren op persoonlijk, organisatorisch en systemisch niveau. Je kunt pijn in parels transformeren en hebt de natuurlijke gunfactor en authenticiteit om grote groepen mensen voor en met je te laten werken aan jouw dromen en doelstellingen. Je hebt je persoonlijke en zakelijke doelstellingen helder en weet wat jou een ‘rijk mens maakt’. In deze fase ontwikkel je je energetische en spirituele gaven, zodat je enerzijds goed kunt begrenzen en anderzijds aangesloten bent op de universele stroom van energie, die zorgt voor magische synchroniciteit in jouw leven.In deze fase het gaat om het begeleiden en opleiden van anderen. Doceren-faciliteren-en-verbinden is een expertise op zich. Je creëert 3! innovatieve meesterstukken per jaar. Denk aan de MeesterJuwelier die voor het eerst een ‘zilveren ringhorloge maakt’.

De lat van gezellen opleiden naast het produceren van 3 meesterstukken is hoog, want welke 3 innovaties creëer jij per jaar voor de sector waarin jij werkzaam bent?Laat je je gezellen werken aan je Meesterstukken, zoals Damien Hirch of Daan Roosegaarde dat doen?

De MeesterSpreker publiceert in deze fase zijn of haar boek en wordt als expert geboekt om te spreken voor groot publiek. Hij is een ‘distinguished leader’ – hij spreekt al luisterend en luistert als hij spreekt.

5. MEESTER KUNSTENAAR (gemiddeld tussen de 55 en 75 jaar) – Deze fase spreekt vooral onze 40 en 50+ hoogvliegers aan. Zij vinden het héérlijk om te ervaren dat er nóg een niveau is waarin ze zich de komende jaren kunnen gaan ontwikkelen. Voor ons is een MeesterKunstenaar hetzelfde als een Liefdevol Leider die toe is om te opereren op (groot)stedelijk, landelijk of pan-Europees niveau.

Voor deze fase gebruiken wij onze eigen definitie. Voor ons betekent Meester Kunstenaar dat je als persoon ‘schaaldrager’ en mede-vormgever bent van maatschappelijke en systemische transformaties: Je hebt je persoonlijke biografie vertaalt naar een Positief Toekomst Perspectief (of Positieve Waarde Propositie) voor het grotere geheel. Op basis van jouw aantrekkelijke toekomstvisie weet je als persoon visionair vele anderen te enthousiasmeren en te stimuleren om stapsgewijs  de organisatorische en maatschappelijke veranderingen door te voeren die onze samenleving liefdevoller, heler, duurzaam fraai en menswaardig maken. Deze grote processen kun je niet in je ééntje sturen of controleren. Je kunt ze wel gedisciplineerd initiëren en stimuleren. Als Meester Kunstenaar focus jij je op het ‘wat en waarom‘ van wat je voor ogen hebt. Het ‘hoe’ laat je zoveel mogelijk over aan anderen. Hierbij kun je denken aan maatschappelijke transities als die van curatieve technische op kosten gebaseerde zorg naar ‘preventieve leefstijlgeneeskunde die heelheid en menselijke rijkdom oplevert’. Of bijvoorbeeld de transitie van vervoer op fossiele brandstof naar duurzaam en fijnstof-vrij zelfrijdend elektrisch of magnetisch vervoer.

Een meester kunstenaar is in staat om op het allerhoogste vaktechnische, mentale, psychologische, intuïtieve, energetische, contextuele en spirituele niveau kennis tegelijkertijd te delen én te ontvangen. Grote geniën stellen vaak: “ik heb dit niet geschreven, het werd dóór mij geschreven“. Dat impliceert een hoge graad van meesterschap plus een openheid en ontvankelijkheid voor bronnen van informatie en wijsheid die zich voorbij ons menselijke bewustzijn bevinden. Lees hierover bijvoorbeeld het boek Het geheim van Genialiteit van Tijn Touber of bekijk de Apple commercial ‘Think Different‘.

Drie kernkwaliteiten van Meesters en Meester Kunstenaars

Als ik naar mijn praktijk kijk, dan onderscheidt de top aan hoogvliegers zich van de subtop door drie wezenlijke zake1.

1. DISCIPLINE – Michelangelo schijnt gezegd te hebben: “Als mensen wisten hoe hard ik heb gewerkt om mijn meesterschap te bereiken, zouden ze het niet zo wonderbaarlijk vinden“. Het behalen van Meester of Meester Kunstenaarschap komt niet uit de lucht vallen. Veelal hebben mensen hier jarenlang zichtbaar en onzichtbaar aan gewerkt. Vele politici hebben er bijvoorbeeld minstens 10 tot 15 jaar intensieve debattraining opzitten. Zodra ze een zichtbare functie bekleden, lijkt het voor het publiek, alsof ze van nature zo eloquent kunnen spreken. In werkelijkheid hebben zij hun gaven tijdens talloze toernooien geperfectioneerd. Meester/Kunstenaars hebben heldere zakelijke en persoonlijke doelen. Zij maken keuzes en accepteren de consequenties. Belangrijk om op te merken is dat veel hoogvliegers in hun jonge jaren, veelal discipline betrachten omdat dat van huis uit van hen verwacht wordt. Dit is discipline gericht op het voldoen aan verwachtingen van anderen voor acceptatie. Meester/Kunstenaars geven juist gedisciplineerd gehoor aan de innerlijke roep van hun ziel, geven actief vorm en inhoud aan leven zoals dat bedoeld is en zijn trouw aan de zuiverheid van hun eigen weten en intenties. Zij laten zich niet omkopen of verleiden om anders te doen, denken of zijn, dan dat voor hen goed voelt.

De toppers in mijn praktijk zijn:
* altijd op tijd;
* goed voorbereid en zelf-reflectief – ze weten wat ze uit een gesprek willen halen en zijn op zoek naar de waarheid;
* duidelijk – ze weten wat ze wél en wat ze niet willen.

2. EENZAAM KUNNEN ZIJN – Meesters en MeesterKunstenaars zijn senang met zichzelf. Of ze nu in gezelschap zijn of als ze alleen zijn, ze zijn in staat om ‘alleen te staan’ als het erop aan komt. Bijvoorbeeld als zij hun diepste waarden verdedigen of als zij hun visie delen, als ze helder maken wat anderen nog niet kunnen zien of voorvoelen. Zij nemen ook voldoende tijd om ‘met zichzelf’ te zijn, alleen, om processen in zichzelf en hun omgeving goed te kunnen duiden en om ‘weten van binnen en van buiten te ontvangen’. Ik schreef daar eerder het artikel ‘het geluk van de eenzaamheid‘ over.

‘I love to be alone. I never found the companion that was so companionable as solitude.’
― Henry David Thoreau, Walden

3. VISIE – MeesterKunstenaars willen tot de besten van hun vak behoren en op macroniveau actief zijn – Met hun geoefende gaven en talenten brengen zij op basis van hun persoonlijke visie, innovaties en transformaties teweeg in hun persoonlijke, zakelijke en systemische/maatschappelijke omgeving. Zij houden focus op hun doelstellingen die zij veelal pas over langere tijd kunnen bewerkstelligen. Ze hebben een uithoudingsvermogen en veerkracht waar je U tegen zegt. Stap(je) voor stap(je) lopen ze hun weg. En ze GENIETEN van het proces.

Meesterschap – 7 vragen voor jou: waar sta je nu en wat betekent dat voor de komende jaren?

  1. In welke fase bevind jij je nu? En op welk ‘niveau’ wil jij jezelf de komende 3 – 10 jaar ontwikkelen?
  2. Welke Talenten heb je?
  3. Welke Professionele Vaardigheden heb je ontwikkeld?
  4. Reisgezel – Van welke (internationale) Meesters of GrootMeesters zou jij de komende 3 jaar willen leren, b.v. door het een dag/week meelopen, door trainingen of Masterclasses te volgen?
  5. Meesterschap: In hoeverre heb jij je bekwaamd in het didactisch bekwaam overdragen van je talenten en professionaliteit aan anderen? In hoeverre kun je doceren, faciliteren en verbinden? Kun je sprekend luisteren en luisterend spreken? In hoeverre betrek je jouw gezellen bij het creëren van jouw meesterstukken? Wat worden jouw 3 meesterstukken komend jaar? Hoe innoveren die jouw sector?
  6. MeesterKunstenaarschap – Voor welke maatschappelijke transitie wil jij je inzetten de komende 12-20 jaar? Hoe ziet de wereld er onder jouw bezielde leiding er anders (beter), duurzaam fraaier en humaner uit? Wat heb je nodig om ‘schaaldrager’ te kunnen zijn? In hoeverre kun je eenzaam zijn, één met jezelf, om in- en uit te zoomen? Om sensitief te worden voor de toekomst die zich aandient? Wat doe jij om  ‘Goddelijke of Universele inspiratie te kunnen ontvangen?
  7. Grootluisteren: Kun je mensen al coachend ‘grootluisteren’ zodat ze gaan stralen en excelleren? Grootluisteren is relationele topsport. Kun je langer dan 1 uur 100% aanwezig zijn bij je zelf en je fysieke intelligentie en tegelijkertijd 100% oprechte aandacht schenken aan een ander? Kun je groot luisteren op macro-niveau?

Wil je je Meesterschap naar een hoger niveau brengen? En ben je eraan toe om jouw Liefdevolle Leiderschap op macroniveau uit te oefenen?

Kijk dan of één van de coachtrajecten-in-één-dag of bijvoorbeeld een leergang Liefdevol Leiderschap iets voor je is.

Je bent van harte welkom. We kijken uit naar je komst!

 

Delen:

Neem contact met ons op
Laatste blogs
Evenementen
Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject (e-book) – Heb je wel behoefte aan een coachtraject maar is dat op dit moment bijvoorbeeld te duur of wil je liever éérst een zelf aantal zaken op een rij zetten? Bestel dan dit e-book en ga (alvast) aan de slag! Een coachtraject kost tijd, aandacht en … geld! Zéker als […]

CoachKwartiertje – NIEUW! – 15 minuten volledige aandacht voor JOU (of meer)

CoachKwartiertje – NIEUW! – 15 minuten volledige aandacht voor JOU (of meer)

Het CoachKwartiertje – Soms heb je NU behoefte aan een luisterend oor. Warme aandacht voor JOU. Een paar goede vragen die zaken verhelderen of in een ander licht zetten. Liefdevolle en heldere reflectie van een neutraal persoon. Intervisie over een lastige casus. Voor al die momenten is het Coachkwartiertje bedoeld. Het CoachKwartiertje is een kort […]

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken – In samenwerking met Hemingway PG, opleider en trainer van commisarissen, is Haagse Hoogvliegers een zelfevaluatietest aan het ontwikkelen rond ‘grootluisteren en samenwerken’. Deze test wordt specifiek ontwikkeld voor commissarissen, bestuurders en politici (in spé). Immers, juist van commissarissen en bestuurders wordt gevraagd dat zij kunnen samenwerken op het allerhoogste niveau. […]

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – 6 x 1,5 uur gratis loopbaanadvies voor Rijksambtenaren

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – 6 x 1,5 uur gratis loopbaanadvies voor Rijksambtenaren

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – Werk jij drie jaar of langer als medewerker bij het Rijk? Dan kun je bij het A+O fonds Rijk 1.500 Euro (plus BTW) aanvragen voor een loopbaanscan, loopbaanadvies of carrière coaching bij een CMI-gecertificeerde coach naar keuze! Je mag iedere 5 jaar zo’n traject doen. Wat je met je […]

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek – Hoe langer ik coach (nu zo’n 12 jaar) – hoe meer ik ben gaan inzien hoezeer de persoonlijke biografie van mijn coachees doorwerkt in het heden. In ieders biografische verhaal kun je veel aanwijzingen vinden die verklaren waarom mensen zich juist nu zich ‘niet zo senang voelen’ of waarom zich […]