Jaarbericht 2017 Haagse Hoogvliegers & onze nieuwjaarswens voor jou

JAARBERICHT HAAGSE HOOGVLIEGERS 2017
LIEFDEVOL EN LUISTERRIJK

Haagse Hoogvliegers bestaat in januari 2018 4 jaar. In 2017 hebben we de stap gemaakt van professionaliteit naar Meesterschap.  Net als we besluiten ons actief in te zetten voor kennisoverdracht aan én tegelijkertijd te leren van de nieuwe generatie, dient Borja zijn verzoek in om stage te mogen lopen. Hij wordt onze eerste vierdejaars student-stagiair, toegepaste psychologie. Zijn reflecties op onze werkwijze doen met frisse ogen kijken naar onze aanpak. Dolblij zijn we met het klanttevredenheidsonderzoek dat hij onder onze gesprekspartners uitvoert. Zij waarderen hun coachtraject, de ontvangen reflecties en resultaten gemiddeld met een 8,6! Dat is 0,6 punten hoger dan drie jaar geleden. Daar ben ik en zijn we trots op en blij mee!

IK LUISTER JE GROOT TRAININGEN
De laatste drie jaar hebben we vanuit Haagse Hoogvliegers zo’n vijfhonderd mensen getraind in de grootluisterkunde, vaak bij de overheid. Al doende verfijnen oefeningen zich. Met dank aan de training magnetisch charisma van Elsewine genieten we in toenemende mate van de interacties met ons publiek. We durven steeds losser en speelser, sturender én volgender – ja echt! – te zijn. Dit leidde in november tot een eerste internationale versie (holistic listening) in Tallinn voor de Europese conferentie Accomplissh, die beoogt de wereld van de universiteiten en beleid dichter bij elkaar te brengen. Fenna en Sharon: DANK voor jullie vertrouwen en steun!

MEESTERSCHAP & ONDERNEMERSCHAP
De basis van Haagse Hoogvliegers is nu zo stevig en de naamsbekendheid zo groot, dat we op een gestage stroom aan coachees en aanvragen voor trainingen mogen vertrouwen. Dat resulteert er bijvoorbeeld in dat HH toetreedt tot de coachpool voor de VNG-trainees. En dat de Goede Dagvoorzitters, de NHL en de RUG hun nieuwe jaar willen beginnen met een training Ik Luister Je Groot.

LIEFDEVOL LEIDERSCHAP
In 2017 is de eerste leergang Liefdevol Leiderschap gestart met zeven vrouwen die “schaaldrager” willen zijn van de grote maatschappelijke verandering waar we voor staan. Denk aan: de overgang naar circulaire economie, verduurzaming van de maritieme sector, holistische zorg, menswaardige opvang en begeleiding van vluchtelingen enzovoort. Deze leergang is organisch ontstaan én heeft zich ook zo ontwikkeld. Het vertrouwen van de dames in het proces is groot net als de impact van hun interactieve en gedragsgerichte KennisColleges. Mieke gaf alle deelnemers een prachtige armband gemaakt van chips zakjes, die we met trots dragen. Want hoe was het ook alweer? Verbeter de wereld, begin bij je armband.

MICRO-MESO-EN-MACRO
Mede door deze leergang groeit Haagse Hoogvliegers verder door naar leiderschap op (lands)macroniveau. Steeds vaker mogen we coachees ontvangen die op executive niveau acteren en periodiek willen reflecteren op hun verantwoordelijkheid voor en impact op de grote veranderingen binnen hun organisaties én de invloed daarvan op onze samenleving.

Wat raakt en inspireert in de gesprekken met  Liefdevolle Leiders is dat zij zeer helder zijn over de doelen en resultaten die zij willen bereiken, hoe zij het geluk van eenzaamheid van hun positie omarmen net als de consequenties die zij aan die keuzes verbinden, voor zichzelf en anderen. Zij kunnen buitengewoon goed observeren, adresseren en prioriteren. Daar is niets ‘softs’ aan. Zelf stellen zij:

Liefdevol Leiderschap is het vermogen om potentieel te zien in ieder mens en iedere situatie en dit potentieel tot uitdrukking te laten komen ten behoeve van het grotere geheel.

‘Het grotere geheel’ heeft betrekking op de maatschappelijke thema’s waarvoor zij zich vanuit hun diepste ‘zelf,’ gedreven en betrokken willen inzetten.

EEN NIEUW VERHAAL
Het enthousiasme van al deze gesprekspartners en deelnemers voedt het verlangen om de komende twintig jaar op macroniveau onze bijdrage te leveren aan het schrijven van een fris, perspectief gevend duurzaam humanitair verhaal voor de toekomst, waar we ons eensgezind achter kunnen scharen. Een verhaal dat in positieve zin richting geeft aan ons samenzijn, aan ons gedrag én aan onze te nemen besluiten hoe we met elkaar en onze aarde willen omgaan.

VAN PIJN NAAR PARELS
De transitie naar dit nieuwe verhaal gaat, zo is onze verwachting, vele sectoren en mensen ‘pijn’ doen, omdat het vertrouwde verdwijnt. Nikol wijst ons er terecht op dat grootluisteren ook “gehoor geven aan betekent”. Dat is niet altijd leuk. In haar perspectief is Liefdevol leiderschap is bovenal Verantwoordelijk leiderschap. Haar woorden doen denken aan de vele kleine en grote conflicten en oorlogen waarin onze voorouders en voorgangers, veelal onvrijwillig, betrokken waren. In onze praktijk krijgen we, met dank aan de systemische trainingen, een steeds scherper oog en oor voor de diepe trauma’s die van generatie op generatie worden doorgegeven. Het maakt dat we ons afvragen hoe we op grote schaal deze patronen kunnen transformeren. Daarvoor is holistische zorg nodig. Zorg die verder kijkt dan symptoombestrijding. Die op diep niveau heelt en bezield verbindt.

Zonder wrijving geen glans. Wij geloven dat we een wezenlijke bijdrage kunnen leveren om die pijn in mooie parels te transformeren om met collega Mathilde te spreken. En dat wel onder het motto:

VISIE HAAGSE HOOGVLIEGERS 2018-2030
“MEI ELTSENIEN, FOAR ELTSENIEN”

zoals dat voor Fryslân culturele hoofdstad 2018 geformuleerd is. Dit zou ook zomaar het motto kunnen worden van alle liefdevolle leiders die ons land rijk is. De Liefdevolle Leiders die we dit jaar hebben geïnterviewd, zijn in ieder geval unaniem in hun keuze om de komende jaren het grootste budget toe te kennen aan onderwijs en ontwikkeling, als zij mochten kiezen. Verder willen zij er zich actief voor inzetten dat binnen nu en 12 jaar al onze steden rook-, plastic-, kauwgom-, stoeprand- en autovrij zijn. Gaan we echt richting de futuristische toekomst zoals de Jetsons ons dat al schetsten? We zullen het zien. Als kloven overvlogen kunnen worden, wordt het wél fijner samenleven. En dat ‘Duurzaam fraai’ hét criterium voor de bouw en verbouw van huizen en kantoren. Een idyllisch perspectief.

SCHADUW KABINET
Al lopen we het risico hier al te ambitieus of zelfs pretentieus over te komen, we hebben er veel plezier in, om in alle stilte, ons eigen schaduwkabinet aan liefdevolle leiders te vormen. Haagse Hoogvliegers wil de komende jaren rond bovenstaande thema’s (holistische zorg, onderwijs, duurzaam fraai groeien wonen, bouwen, werken, vervoer) visionairs én doeners bij elkaar brengen. Om vanuit een helder bewustzijn van wie we zijn, wat we willen, individueel én samen, ieder moment te benutten om vanuit onze eigen cirkel van invloed ‘zachtjes de boel de goede kant op duwen’ zoals deelneemster Christie het formuleert. Zulke diepgaande processen duren jaren én kunnen bij de juiste ‘window of opportunity’ (Kingdon) ook versneld worden. Wij zijn er klaar voor en beloven onze bijdrage te leveren waar dat kan, liefst mét jou.

“In het echt kun je alles”, dichtte Merel Morre.

Voor het zover is en komt, willen we, net als jullie, genieten van het nu, zeker in deze dagen.
We zijn gesloten van 25 december tot 8 januari en ontvangen je in 2018, als vanouds, met open armen.

We wensen jou en je liefsten dan ook hele warme feestdagen toe en een uiterst beminnelijk 2018.

Hartelijke groeten,
namens alle collega coaches en trainers van 2017 en 2018,
Petra Hiemstra

Jaarbericht 2017 – Haagse Hoogvliegers in cijfers

 • Mensen – 1 Directeur/eigenaar, 15 collega trainers/coaches
 • Aantal stagiaires: 5 (Hogeschool Leiden en Grafisch Lyceum Utrecht)
 • Aantal coachees: 30, tussen de 20 en 70 jaar, allen in het bezit van een bijzonder #sneldenkendschakelendenverveeldbrein, hooggedreven, sensitief en hartelijk.
 • Aantal geregelde netwerkgesprekken voor coachees met collega hoogvliegers die voor bij het vinden van hun ideale baan/klus/leven van toegevoegde waarde zijn + het matchen van oud-coachees met potentiële opdrachtgevers : dit is voor ons een manier van leven en dus ontelbaar
 • Aantal in huis en externe trainingen per jaar: 20
 • Aantal leiderschap leergangen per jaar: 2
 • Mensen – We werken zoveel mogelijk samen met lokale ZZPers en bedrijven. Een ‘randje’ of ‘anders zijn dan de rest’ is voor ons prima.
 • Middelen en Materialen – Steeds duurzamer!
 • Privacy – 100% gegarandeerd, op onze website lees je er desgewenst meer over.
 • Eigen intervisie & supervisie / coaching: doorlopend (gemiddeld 10 sessies per jaar)
 • Vakmanschap vergroten door trainingen: doorlopend (gemiddeld 5 trainingen per jaar)

Vragen over Haagse Hoogvliegers en onze werkwijze?
Stel ze gerust en mail naar: petra.hiemstra@haagsehoogvliegers.nl Je mail wordt dan na 8 januari zo spoedig mogelijk beantwoord!

Delen:

Neem contact met ons op
Laatste blogs
Evenementen
Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – 6 x 1,5 uur gratis loopbaanadvies voor Rijksambtenaren

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – 6 x 1,5 uur gratis loopbaanadvies voor Rijksambtenaren

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – Werk jij drie jaar of langer als medewerker bij het Rijk? Dan kun je bij het A+O fonds Rijk 1.500 Euro (plus BTW) aanvragen voor een loopbaanscan, loopbaanadvies of carrière coaching bij een CMI-gecertificeerde coach naar keuze! Je mag iedere 5 jaar zo’n traject doen. Wat je met je […]

Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject (e-book) – Heb je wel behoefte aan een coachtraject maar is dat op dit moment bijvoorbeeld te duur of wil je liever éérst een zelf aantal zaken op een rij zetten? Bestel dan dit e-book en ga (alvast) aan de slag! Een coachtraject kost tijd, aandacht en … geld! Zéker als […]

Nieuw: Biografie & Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book)

Nieuw: Biografie & Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book)

Biografie & Traumaherstel werkboek – Hoe langer ik coach (nu zo’n 12 jaar) – hoe meer ik ben gaan inzien hoezeer de persoonlijke biografie van mijn coachees doorwerkt in het heden. In ieders biografische verhaal kun je veel aanwijzingen vinden die verklaren waarom mensen zich juist nu zich ‘niet zo senang voelen’ of waarom zich […]

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken – In samenwerking met Hemingway PG, opleider en trainer van commisarissen, is Haagse Hoogvliegers een zelfevaluatietest aan het ontwikkelen rond ‘grootluisteren en samenwerken’. Deze test wordt specifiek ontwikkeld voor commissarissen, bestuurders en politici (in spé). Immers, juist van commissarissen en bestuurders wordt gevraagd dat zij kunnen samenwerken op het allerhoogste niveau. […]