Heel de mens – Expertbijeenkomst en signatuurontwikkeling Holistische zorg 2030 I 28 november

Holistische Zorg Signatuur 2030

Voorhoedes moeten altijd collectief optreden
Édouard Louis

Heel de mens – Op 28 november brengen we visionairs, pioniers, perspectiefdragers, Meesters en Liefdevolle Leiders rond Holistische Zorg bij elkaar. Vanuit een intrinsieke motivatie willen we ons eigen Meesterschap in holistische heling vergroten. Ook willen we gehoor geven geven aan de oproep van ZonMW om nieuwe ‘signatuur‘ te schrijven: hoe denken wij dat een IDEAAL Holistisch-Integraal-Complementair zorgstelsel er in 2030 uit kan zien? Wat zijn wat ons betreft de specifieke kenmerken van Holistische-Integrale-Complementaire geneeswijzen en heling? En hoe willen wij daar de komende jaren naar toe werken als geneeskundigen, als heelkundigen en als gemeenschap? Een gedeelde visie maakt het (samen)werken en het vrijspelen van financiering voor onderzoek naar de effecten van ons werk een stuk leuker en lichter.

Kunnen wij ons een zorgsysteem voorstellen dat geen belang heeft bij ons ziek zijn?

Holistische zorg – wat is het precies?

Regelmatig krijgen we de vraag: maar wat bedoelen jullie precies met holistische zorg? Voor veel mensen heeft het woord holisme een negatieve lading. Dat komt door de Smet van Smuts. Holistisch lijkt voor anderen gelijk te staan aan ‘Hocus Pocus’. We willen eerst ‘bewijs’ zien, voor we kunnen ‘geloven’. En terecht.

Voor ons staat de positieve vraag centraal hoe wij onze cliënten zo goed mogelijk tegemoet kunnen komen in hun behoeften. En hoe we gezamenlijk onze zorg beter en mogelijk eenvoudiger kunnen organiseren. Wie of wat hebben we daarvoor nodig?

Een eenvoudige botbreuk is meestal goed en efficiënt te behandelen en te genezen. Daar zijn we in Nederland ook goed in. We bieden curatieve zorg op het hoogste niveau. Echter bij complexe klachten als: astma, emotionele verwaarlozing, onveilige hechting, misbruik, buikpijn, eenzaamheid, overgewicht, depressie of schuldenlast halen we dit hoge niveau nog niet. Deze collectieve ziektes vragen een aanpak die de competentie van iedere individuele professional te boven gaat. Zij vragen van ons als helers het vermogen om holistisch-integraal te luisteren, reflecteren, voelen, denken en handelen.

Als we ziek worden, ontmoeten we het liefst een alerte, aandachtige, liefdevolle en fitte hulpverlener, die op een holistische manier te werk gaat. Die tijd heeft en kan nemen om ons groot te luisteren. Die ons échte en hele verhaal wil horen en die met ons (en eventueel onze naasten) een behapbaar, integraal plan maakt voor duurzame heling en positieve, gezonde toekomst. Die ons makkelijk doorverwijst naar specialisten op verschillende leefgebieden. De praktijk wijst het tegendeel uit. Een groot gedeelte van de artsen is overspannen. Verzorgenden, verpleegkundigen, psychologen en psychiaters verlaten massaal de instellingen en ZIEKENHUIZEN waar ze werken. Ze creëren alternatieve werkverbanden waar ze weer mensgericht in plaats van verantwoordingsgericht kunnen werken. Waar ze zich ook zelf gezien, gehoord, gesteund en erkend voelen in hun behoeften, zodat ze dagelijks het beste van zichzelf aan hun cliënten kunnen geven. Een aantoonbaar succesvol holistisch werkend centrum als Kinderbuik & Co moet de deuren sluiten, onder andere vanwege trage en gefragmenteerde financieringsstructuren. Dat kan anders. Dat kan beter. Toch?

Schrijf mee aan een nieuwe signatuur Holistische Zorg 2030

Een fris en vrolijk hoofdstuk schrijven in de geschiedenis van de zorg is nogal een uitnodiging! Deze uitnodiging komt ook voor jou waarschijnlijk niet uit de lucht vallen. Mogelijk voel je, net als wij, allang aan je ‘water’ dat de complexe ziektevraagstukken van onze huidige tijd (zie onder aan dit stuk) alleen in samenhang kunnen worden onderzocht en geheeld.

Dit vraagt van ons als helers om periodiek stil te staan bij de vraag hoe wij zelf en gezamenlijk verder willen bouwen op en aan het waardevolle werk van visionairs en voorlopers als Machteld Huber – Positieve Gezondheid, Judith Kocken – Kinderbuik & Co, Vates GGZ – holistische GGZ – van medicijngericht naar mensgericht), Juriaan Galavazi – holistisch huisarts, Henk Fransen -het eerste medicijn loze ziekenhuis voor mensen met kanker, Paul Doesburg – Vitaal Voedsel, de bedenkers van het integrale participatiewiel – Movisie en vele, vele anderen.

Dit doen we door op 28/11 systemisch facetten van holistische zorg te onderzoeken, kennis en methodieken te delen en al doende onze ‘signatuur Holistische Zorg 2030’ te ontwerpen. Er circuleren diverse waardevolle manifesten op dit moment. Wat willen wij manifest maken? Hoe zien de HEELHUIZEN van de toekomst eruit? Hoe worden die gefinancierd? Welke positieve impact hebben zij op de collectieve gezondheid in hun verzorgingsgebied?

Heel de mens – voor wie?

Deze dag past bij als je je een zelfbenoemde ‘minister’, ‘ambassadeur’ of ‘Meester’ van Holistische-Integrale-Complementaire Zorg voelt of in wording bent. Je bent een heelkundige die zich dagelijks met hart en ziel inzet voor ‘whole-human care’, zoals ze dat in het Engels zo mooi zeggen: liefdevolle zorg die alle aspecten van het menselijk leven omvat: mentaal, psychisch, fysiek, contextueel, systemisch, spiritueel, energetisch, generationeel etc. En je wilt je daarin, net als wij, voortdurend ontwikkelen, vanuit de innerlijke vreugde over de kansen die de barsten in het huidige systeem bevatten.

“There is a crack in everything, that’s how the light gets in”- Leonard Cohen

 Samen onderzoeken we op 28/11:

 • Welke oorzaken aan de actuele problemen in onze collectieve gezondheidszorg ten grondslag liggen;
 • Welke inzichten en oplossingen zich aandienen als we deze vraagstukken systemisch onderzoeken;
 • Wat of wie ons als heelkundigen voedt, verrijkt en steunt in de bewegingen die nu gaande zijn;
 • Wat wij als Liefdevolle Leiders zelf en gezamenlijk willen doen om de relaties tussen de reguliere en complementaire zorg te versterken;
 • Hoe holistische-integrale-complementaire zorg kan bijdragen aan onderstaande problemen;
 • Welke maatregelen we binnen onze organisaties willen nemen richting gelukkige gezondheid;
 • Welke maatregelen we ons collectief wensen richting duurzame heelheid;
 • Welke wetenschappelijke of praktijk onderzoeken er al gedaan zijn naar de effectiviteit van holistische-integrale-complementaire zorg ten opzichte van reguliere zorg in binnen en buitenland, en/of:
 • Welke fundamentele of experimentele onderzoeken we de komende jaren samen met b.v. het ministerie van VWS, ZonMW en de zorgverzekeraars willen initiëren.

Resultaten

 1. Je krijgt inzicht in de systemische factoren die een rol spelen bij de transitie naar het door ons gewenste ideale holistische-integrale-complementaire zorgstelsel: wat houdt ons tegen/vast en waar wil ‘het systeem’ naartoe bewegen onder ideale omstandigheden;
 2. Je hebt tenminste 5 verdiepende handels- en werkwijzen aangereikt gekregen, die jou als holistisch heelkundige en liefdevol leider voeden, sterken en steunen bij het uitoefenen van je praktijk op jouw manier en in jouw tijd;
 3. Je hebt tenminste 5 experts rond holistische-complementaire-integrale zorg ontmoet naar wie je jouw cliënten met vertrouwen kunt doorverwijzen en vice versa;
 4. Je kunt ervaren wat een heelkundige of heelhuis voor jou of je naasten kan betekenen. Op de markt vind je verschillende complementaire heelheidsdisciplines, zoals een mesoloog, acupuncturist, chinees arts, masseur en oudenhuis.

Programma

9.00 uur Ontvangst en kennismaking met koffie, thee en lekkers  
9.30 uur Opening door Estelle Smits, Directeur Instituut Massage bij Kanker
9.35 uur Welkom door Petra Hiemstra, Directeur Haagse Hoogvliegers
9.45 uur Thematoespraak Heel de mens – Het persoonlijke perspectief van Maryse Duran, Arts Integratieve Geneeswijzen voor Kinderen
10-12.30 uur De werkzame krachten in ons zorgsysteem – welke beweging wordt zichtbaar? Systemische opstellingen rond ziekte en heelheid op persoonlijk, organisatorisch en systemisch niveau onder leiding van systeemspecialist Stefanie Bussing

Je krijgt inzicht in de systemische factoren die onder de oppervlakte actief zijn rondom ziekte en gezondheid in ons huidige zorgsysteem en welke beweging we kunnen maken naar een meer duurzame en holistische vorm van zorg die aansluit bij de behoeften van haar klanten. Te beginnen bij de eerste stap die we hier zelf in kunnen zetten.

12.30 uur Lunch & Holistische literatuur en zorg markt  
13.30 uur Thematoespraak Heel de mens – Judith Kocken – Kinderbuik & CO
 
14 uur Interactieve workshop – Ronde 1 in 5 zalen 45 minuten
15 uur Interactieve workshop – Ronde 2 in 5 zalen 45 minuten
16 uur Interactieve workshop – Ronde 3 in 3 zalen en mogelijkheid te ontmoeten en verdiepen in zaal 4 en 5. 45 minuten
17 uur Synesthetische samenvatting door Lotte van Lith, specialist positieve desintegratie (Dabrowski)
17.15 uur Afronding door Mieke Verhagen, Directeur Insento en begeleider in het boeddhistisch centrum Haaglanden
17.30-19 uur Einde & Borrel 

In de stijlkamer staat een heerlijke borrel voor ons klaar.

 

Interactieve workshops

Je kunt je ’s ochtends voor de workshops van jouw keuze inschrijven.

Ronde 1 – Microniveau – Persoonlijk

 1. Holistische zorg – Verleden, Heden en Toekomst in de praktijk – Marjolein Doesburg-Van Kleffens, Klinisch Chemicus & Staflid Maasziekenhuis Pantein en bestuurslid Antroposana vertelt welke nationale en internationale voorbeelden haar inspireren bij het binnen Maasziekenhuis Pantein stapsgewijs toewerken naar het eerste Heelhuis van NL en welke innerlijke, organisatorische en systemische weerstanden zij daarbij te overwinnen heeft.
 2. Ik Luister Je Groot –  De waarde van het niet-weten, Petra Hiemstra, grootluisteraar en Directeur Haagse Hoogvliegers, laat je aan de hand van haar Ik Luister Je Groot model toetsen op hoeveel lagen je al (groot)luistert, zodat inzichtelijk wordt hoe je meer uit je luistervaardigheden als helend instrument kunt halen. Bijzondere aandacht gaat uit naar het omgaan met het niet-weten tijdens het helingsproces en de waarde daarvan.
 3.  Interculturele en -generationele overdracht –  Janine Koppers, filosoof, energietrainer, healer, sensitief pionier en sociaal agoog onderzoekt in deze workshop aan de hand van concrete casuïstiek uit haar publiek hoe je interculturele en intergenerationele overdracht voor jou en je cliënt kunt laten werken om collectieve ziektes duurzaam te helen.
 4. Het Vierlichamenmodel: integraal kijken naar gezondheid –  door Jan Willem van Aalst en Anja Wolters, schrijvers van het lexicon Heelheid, experts zelfregie bij genezing, initiatiefnemers van www.heelheid.nu In deze tijd gaan we gezondheid steeds integraler bezien. Het nieuwe vierlichamenmodel voor heelheid kijkt voorbij de polarisatie van regulier en complementair. Het biedt een inclusieve kijk op wat het betekent om gezond te zijn, om heelheid te ervaren. Of je nu zorgverlener of zorgvrager bent, met het vierlichamenmodel krijg je beter in beeld wat het betekent om volledig gezond te zijn of weer te worden. Ervaar je fysieke, energetische, mentale en spirituele lichaam in deze praktische workshop.
 5. De effecten van massage bij kanker als complementaire zorg in het ziekenhuis Estelle Smits, Directeur Instituut Massage bij kanker, vertelt op basis van haar ervaringen met massage op oncologie afdelingen en wetenschappelijk/praktijk onderzoek over de toegevoegde waarde van massage als complementaire zorg in het ziekenhuis. Wat brengt dit in aanvulling op de reguliere behandeling en wat vraagt dit van de organisaties waar de masseurs werkzaam zijn?

Ronde 2 – Mesoniveau-Organisatorisch

 1. Helende zorgomgevingen, Ingolf Kruseman, Architect en visionair Vitaness, vertelt je alles over de nieuwste mogelijkheden van  helende architectuur in binnen- en buitenland. Hij deelt zijn visie op het eerste grote holistische zorgcomplex in NL en nodigt je uit om na te denken welke elementen hiervan jij in jouw praktijk kunt toepassen.
 2. Van zorgstress naar zorgvreugde bij familiezorg –  Elvira Heemskerk, Trainer familiezorg, geeft je inzicht in beproefde interventie-technieken die zorgvragers en hun families versterken, waardoor over-belasting en uitval minder kans krijgen bij (mantel) zorgers.
 3. PijnlerenMathilde Maas Kuper, Pijnleren-expert, trainer en organisatieadviseur, vertelt op basis van haar pijnleren-model hoe je pijn positief in kan zetten om personen, organisaties en samenlevingen te transformeren in maatschappelijke parels.
 4. Hallo dokter, hoe gaat het met mij? Al meer dan een eeuw geven zorgvragers hun eigen innerlijke genezingsbewustzijn uit handen aan de zorgverlener, van wie ze verwachten dat die elke kwaal gegarandeerd kan verhelpen. Maar hoewel de zorgverlener over medische kennis beschikt, is er maar één die jouw eigen wereld kent, en dat ben je zelf. Anamnese en diagnose worden veel effectiever als zorgvrager en zorgverlener hier in gezamenlijkheid naar kijken, in een volstrekt wederkerige relatie. In deze workshop gaan we oefenen en ervaren hoe dat zou kunnen. – door Jan Willem van Aalst en Anja Wolters
 5. Gezondheid, ziekte en lijden vanuit boeddhistisch perspectief Mieke Verhagen,senior manager (a.i.), bewustmaker, sparringpartner in zorg en welzijn, mindfullnesstrainer en begeleider bij het Boeddhistisch Centrum Haaglanden, laat je kennis maken met het boeddhisme en haar praktische 7-C model geïnspireerd op deze eeuwenoude wijsheid. Een methodiek die zij inzet in haar werk met zorg professionals en managers en die uitnodigt om vanuit een breder perspectief, open te kijken naar jezelf, de ander, naar gezondheid en ziekte. Je wordt je bewust hoe alles met elkaar samenhangt en je andere keuzes kunt maken die werken, die aansluiten bij wat er nodig is, zonder zelf uit balans te raken. Keuzes die uitgaan van samen, van liefdevolle en compassievolle zorg met aandacht voor heel de mens.

Ronde 3 – Macroniveau-Maatschappelijk-Systemisch I Quantum leiderschap

 1. Maak kennis met het werk van – Vandaag zijn er een heel aantal heelkundigen aanwezig die je graag hun werkwijze willen laten ervaren. ’s ochtends geven zij aan wat je bij hen kunt ervaren en kun jij je interesse daarvoor kenbaar maken.
 2. Ruimte voor ‘Ontmoeten en verdiepen’. In de stijlkamer is alle ruimte voor verdieping en ontspannen ontmoetingen.
 3. Signatuursessie Holistische zorg 2030, onder leiding van Debby de Jongste, Directeur/Bestuurder Lijn 1 – Op basis van alle ingezonden beelden, inzichten en ervaringen van vandaag, bekijken we de contouren van de ‘Signatuur Holistische Zorg 2030’ die ontstaan. Mogelijk komen hier een aantal  makkelijkste maatregelen uit, die we individueel, organisatorisch en maatschappelijk/systemisch willen en kunnen nemen om onze collectieve gezondheid naar het hoogst mogelijke niveau te brengen. Of geven de contouren de richting aan welk aanvullend/fundamenteel onderzoek wij collectief wensen / nodig achten. Of krijgen we inzichten in hoe het financieringsmodel van de toekomst er uit kan ziet. Een aantal deelnemers hebben aangegeven ná de bijeenkomst tijd te willen investeren in het maken van de ‘signatuur’ op basis van alle input van vandaag
 4. Helen vanuit verbinding – Rob van der Niet, Energetisch en integratief therapeut, masseur en systeemtherapeut, vertelt hoe heling ontstaat door te verbinden met de universele levenskracht, het kwantumveld
 5. Van ziek zijn word je beterEllen Scheffer, schrijver en spiritueel coach, bespreekt hoe ziek zijn ons kan uitnodigen tot meer bewustzijn, als we niet alleen de symptomen bestrijden. Gezondheid is een belangrijk aspect van ons ziels- en levensplan. Hoe staan de vier niveaus van ziekte en gezondheid in relatie tot dit plan en hoe kunnen we de inzichten die hieruit voortvloeien toepassen in ons eigen leven en praktijk?

Reserve workshops, mocht één van bovenstaande workshops onverhoopt geen doorgang kunnen vinden:

 1. Hoe tastzin onze emoties ordent – door Wil van Tol, haptonoom
 2. Overzicht ontwikkelingen binnen het programma Alles is gezondheid – door Directeur Karen van Ruiten

Deelnemerslijst – Ontmoet op 28/11:

 • Ammelie van BeurdenHaptotherapeute voor volwassenen en kinderen / Haptonomische zwangerschapsbegeleiding / VVH geregistreerd
 • Anne Sijtzema – voor koffie, coaching en klinkende teksten
 • Anne Marie Benschop – Initiator congres Heel de mens 2012
 • Annemarie van LuttikhuizenPsycholoog, schrijver, spreker
 • Barbara Havenithgynaecoloog en directeur van de Vrouwenpoli – Centrum voor integrale gynaecologie Boxmeer, Mede-auteur van het boek ‘Hormoonbalans voor Vrouwen’ Directeur bij CAVE, Cursus Acute Verloskunde
 • Chris Bolsius – algemeen en psychosomatisch oefentherapeut Mensendieck
 • Daan Luttje – Geregistreerd verpleegkundige met focus op kwaliteitszorg @ ZINN
 • Denise Snel – Eigenaar Raaakt – Specialist in Verbetercare plus Voetreflex- en Shiatsu Stoelmassages
 • Ellis van Oosterzee – Acupuncturist, Tui Na-therapeut bij Praktijk voor Traditionele Chinese Geneeswijzen
 • Guido Bakker – Holistisch sportfysiotherapeut
 • Hanneke KlouwensMesoloog
 • Inge Nuijten – Huisarts / GP / Family Medicine / Luisterend oor / Positive Health / Kaderhuisarts Spoedzorg io / Waarnemer / Verbinder
 • Inez de Ruiter – Projectcoach, teamcoach, scrum master
 • Iris Mollet, IrisCoaching /Coach/ Trainer/ Bedrijfsmaatschappelijk werker/ Psycho Sociaal werker
 • Jacqueline SchweigGezondheid Marketeer & Marketing Sparring Partner at Schweig Healthy Marketing
 • John Rijsdijk – Interim Lijnmanager, schrijver, zanger en trainingsacteur
 • Joyce Kruijff – Eigenaar van Het Vrije Huis | Opleidingsadviseur Noordwest Ziekenhuisgroep
 • Karel van Berk – Initiator Het Ouden Huis
 • Karen van Ruiten – Hoofd Programma Alles is Gezondheid
 • Karen Sjouke – Eigenaar Praktijk lichaamsgerichte psychotherapie met specialisatie in stress en spanningsklachten & interim manager in de GGZ
 • Marijn de Smit – Docent Aardrijkskunde, onderzoeker, bezorgd mantelzorger
 • Marja de Vos – Jeugdverpleegkundige – Ik wil graag samen met anderen een nieuwe stap zetten richting holistische gezondheidszorg
 • Michiel van Dorp, Gezondheidswetenschapper gepromoveerd op het ontstaan van Eurotransplant
 • Saskia Venema, HRM adviseur Gemeente Groningen, integraal leefstijl en vitaliteitscoach
 • Wendy Kouwenhoven, eigenaar en oprichter van Wenergize BV
 • Wil van Tol Haptonoom, hoe onze tastzin onze emoties ordent
 • Willemijn Botermans – Trainer, Coach & Mede-eigenaar culturele buitenplaats de Hoorneboeg
 • Yvonne Kuenen – Interim HR Support | Vitaliteit | Happiness | Duurzame inzetbaarheid | VoetreflexPlus Bedrijfsmassages
 • Susanna van de Waerdt – IM Leefstijl Huisarts, werkzaam bij holistisch centrum MKNV
 • Eddie Westbroek – Eigenaar Het Stilte Lab, Stilte curator & ontwerper
 • Cock van Nielen – Spiritueel begeleider – Mijn doel is mensen te inspireren met mijn aanwezigheid en het verspreiden van informatie(licht) onder hen die hier voor openstaan.
 • Rosanne VersteegenZelfstandig Jeugdzorgwerker Amsterdam
 • Marjolein van Bodegom – Psycholoog en eigenaar Bureau Van Bodegom – ontwikkelaar MILS test – Hoe leer je het beste?
 • Liesbeth Remmers – Adviseur organisatieontwikkeling Gemeente Den Haag, Waarderend werk, Positieve gezondheid
 • Astrid van der Duijs – Verloskundige en Innovator Geboortezorg

Je investering

151,25 Euro plus geschenktas (optioneel) plus jouw wensbeeld van Holistische Zorg 2030 (optioneel) als foto of in PowerPoint

Goed om te weten: wij organiseren deze bijeenkomst omdat we dat zelf willen en noodzakelijk achten. Je kunt deze bijeenkomst zien als een vorm van ‘nieuwe macht’, of van betrokken invloed als je dat fijnere woorden vindt. We onderzoeken samen welke krachten op het huidige systeem inwerken en waar ‘het systeem’ naar toe wil bewegen, als we het de ruimte geven.

Alle organisatoren en sprekers zijn mede dragers, vormgevers én financiers van dit initiatief. Dat betekent dat we zoveel mogelijk zelf doen en geen (duur) organisatiebureau inhuren. Als gast vragen we je enkel om jouw deel van de kosten voor de huur van de locatie en catering te betalen. Als het in je vermogen ligt, willen we je vragen om te onderzoeken of ook jij een aanvullende bijdrage kunt en wilt leveren. Dat kan door op de dag zelf te ondersteunen als gastheer/vrouw, door waardevolle artikelen aan te leveren over wetenschappelijk onderzoek naar de resultaten van holistische-integrale-complementaire zorg die we alle aanwezigen kunnen toezenden, door tijdens de dag je handen uit de mouwen te steken waar nodig en gewenst, door de naambadges te maken voor de deelnemers, door het sponsoren van 65 pennen/kladblokken/tasjes, banners, vlaggen of b.v. door het op je nemen van de kosten voor iemand die de bijdrage niet kan betalen. Elke bijdrage, in welke vorm ook, is welkom!

Meervoudige waardecreatie

Wij streven naar een zo rijk mogelijke dag en meervoudige waardecreatie. Iedere deelnemer die aan het begin van de dag een geschenktas inlevert voor één van de aanwezigen, ontvangt er aan het einde van de dag ook één terug. Je bent helemaal vrij om je geschenktas te vullen naar eigen inzicht. Wellicht met een mooi boek over dit thema, een holistische crème, een waardebon voor een gratis training/consult, etc.

We vragen je

 • oprecht nieuwsgierig te zijn naar de aanwezigen en hun dromen;
 • met de intentie aanwezig te zijn om te kijken of je deze dromen een stap verder kunt brengen;
 • aanschuivers zoveel mogelijk bij je gesprek te ‘includeren’;
 • net iets langer te luisteren dan te praten (60/40);
 • je collega deelnemers, de workshopbegeleiders en de sprekers ‘groot te luisteren’ bij voorkeur via positieve vraagstelling (appreciative inquiry).

Je kunt je direct hieronder inschrijven

Je kunt hieronder direct inschrijven. Op de ontvangstbevestiging staan alle gegevens die je nodig hebt voor je administratie. Wil je liever een échte factuur ontvangen? Dat kan natuurlijk ook. Stuur dan een mail met het verzoek naar: petra.hiemstra@haagsehoogvliegers.nl

Zoals gezegd houden we de kosten voor deze expertbijeenkomst zo laag mogelijk. We geven daarom geen geld retour. Heb je je ingeschreven en kun je onverhoopt niet? Dan mag je altijd je plek aan iemand cadeau doen.

Wil je meer informatie of sponsoren?

Neem dan contact op met één van de vier organisatoren:

Literatuur, lees en kijktips

Actuele probleemschets m.b.t. onze collectieve gezondheid

 • Ruim 30% van alle gezonde thuiswonende kinderen tot 12 jaar is onveilig gehecht, met alle persoonlijke en dure latere maatschappelijke problemen van dien – verslavingen, schoolverzuim, criminaliteit etc.;
 • Jaarlijks overlijden zo’n 6.700 tot 12.900 mensen vroegtijdig door luchtvervuiling – er zijn geen veilige grenzen voor fijnstof en (mee)roken;
 • 14% (1,2 miljoen) Nederlanders heeft diabetes;
 • 17% van onze landgenoten lijdt aan een depressie en 40% van ons voelt zich eenzaam;
 • 290.000 mantelzorgers ervaren de zorg die zij aan naasten (moeten) verlenen als zeer zwaar of overbelastend (CBS);
 • 20% van onze artsen heeft last van burn-out klachten. Door gebrek aan gespecialiseerde verpleegkundigen en verloskundigen kunnen ziekenhuizen niet meer de zorg bieden die ze willen bieden of waar nood aan is. Zwangere vrouwen en zieken moeten verder reizen dan gewenst en mogelijk zelfs verantwoord is;
 • Er zijn 600 vacatures voor psychiaters: zij vinden de regeldruk in zorgorganisaties te hoog en stromen massaal uit;
 • 25% van onze vrouwen overlijdt aan een hart- of vaatziekte. Bij hen worden hartklachten nog steeds onvoldoende herkend en behandelwijzen sluiten niet goed aan bij het vrouwenlichaam;
 • 30% van onze mannen boven de 65 jaar heeft prostaatkanker en dat percentage stijgt met het ouder worden naar 70%.
 • 50% van ons is te zwaar met alle gezondheidsrisico’s en kosten van dien;
 • Nationaal en internationaal blijft de bevolkingsgroei stijgen. Welke betekenis heeft deze groei voor ons collectieve welzijn en gezondheid?

Enerzijds hoort ziek zijn natuurlijk bij het leven. Ziek zijn mag en houdt vaak de uitnodiging in om te ‘pauzeren’. Om rust te nemen en je af te vragen: welke verborgen boodschap heeft deze specifieke ziekte voor mij? Hoe nodigt deze ziekte mij / ons uit om beter te worden?

Anderzijds heeft ziek of niet-heel zijn, een hoge persoonlijke en collectieve prijs. Persoonlijk beïnvloedt ziek zijn de levenskwaliteit (tijdelijk) negatief. Ziek zijn maakt dat iemand zijn potentie niet (volledig) kan ontvouwen en inzetten ten behoeve van onze samenleving. In collectieve zin betekenen bovenstaande cijfers, dat als we de oorzaken en oplossingen niet grondig onderzoeken en gezamenlijk tot hernieuwde visie en passend maatregelen komen, we in 2040 in ieder geval het dubbele aan zorgkosten (9600 Euro per persoon, per jaar) gaan betalen. Tevens tonen we onszelf slechte heelkundigen omdat we symptomen bestrijden en geen oorzaken. En zo blijven we in een vicieuze cirkel zitten. Dat kan beter. Ben je er bij, op 28 november?

We kijken er naar uit je te ontmoeten! Je bent van harte welkom.

Wie in de zorg het meest oog heeft voor mensen,
oogst het meest – Luc Pluijmen

Inschrijven

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.


Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
Date(s) - 29/11/2018
09:00 - 20:00

Locatie
Haagse Hoogvliegers I Nassauparc

Categorieën

Beschikbare plaatsen:
2

Delen:

Neem contact met ons op
Laatste blogs
Evenementen
Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject (e-book) – Heb je wel behoefte aan een coachtraject maar is dat op dit moment bijvoorbeeld te duur of wil je liever éérst een zelf aantal zaken op een rij zetten? Bestel dan dit e-book en ga (alvast) aan de slag! Een coachtraject kost tijd, aandacht en … geld! Zéker als […]

DONEER een CoachKwartiertje – 15/30/45/60 minuten volledige aandacht voor iemand die het nodig heeft

DONEER een CoachKwartiertje – 15/30/45/60 minuten volledige aandacht voor iemand die het nodig heeft

Doneer een CoachKwartiertje – Heel regelmatig melden zich veelal zeer talentvolle jonge hoogvliegers bij ons, die graag gecoacht willen worden omdat ze ergens in hun studie of vroege loopbaan vastlopen. Zij hebben behoefte aan gerichte aandacht, iemand die hen helemaal kan zien en accepteren voor wie ze helemaal zijn en een stukje begeleiding in het […]

APPA coachtraject en begeleiding voor politici

APPA coachtraject en begeleiding voor politici

APPA coachtraject en begeleiding voor wethouders, burgemeesters, gedeputeerden en politici – Een aantal jaren geleden heb je bewust de keuze gemaakt voor de politiek. Veelal vanuit diepe waarden en overtuigingen heb je je samen met anderen ingezet voor dat wat jij belangrijk vindt voor mensen, organisaties en onze samenleving als geheel – op stedelijk, provinciaal, […]

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek – Hoe langer ik coach (nu zo’n 12 jaar) – hoe meer ik ben gaan inzien hoezeer de persoonlijke biografie van mijn coachees doorwerkt in het heden. In ieders biografische verhaal kun je veel aanwijzingen vinden die verklaren waarom mensen zich juist nu zich ‘niet zo senang voelen’ of waarom zich […]

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken – In samenwerking met Hemingway PG, opleider en trainer van commisarissen, is Haagse Hoogvliegers een zelfevaluatietest aan het ontwikkelen rond ‘grootluisteren en samenwerken’. Deze test wordt specifiek ontwikkeld voor commissarissen, bestuurders en politici (in spé). Immers, juist van commissarissen en bestuurders wordt gevraagd dat zij kunnen samenwerken op het allerhoogste niveau. […]