Luistertraining voor artsen, bestuurders, coaches, professionals, politici, trainers en toezichthouders

Voor bijna iedere professional vormt luisteren de basis van zijn / haar / diens vakmanschap.

Het vermogen jezelf en anderen te kunnen grootluisteren is de meest gewaardeerde kwaliteit in persoonlijke en zakelijke relaties, Het maakt dat je het verschil begrijpt tussen 'de dingen goed doen' en 'het juiste doen'. Of partijen elkaar kunnen grootluisteren bepaalt het verschil tussen 'heilige en magische samenwerkingen' en 'transactionele verbintenissen'. Uit mijn eigen ervaringen als assessor en als onderzoek voor mijn boek Mag ik je grootluisteren? blijkt dat het vermogen om te kunnen grootluisteren aannemers tot wel 15 jaar gegarandeerd werk kan opleveren. En dat grootluisteren in één fabriek de koers van een heel land positief kan beïnvloeden.

Luisteren of grootluisteren is een vaardigheid en zijnskwaliteit waarin we (eigenlijk net als ademen en de liefde bedrijven) nauwelijks in getraind worden. Luisteren voelt voor veel mensen als 'doe wat ik zeg zonder overleg'. Alle leiders die ik interviewde staken grootmoedig de hand in eigen boezem door te erkennen dat ook zij zich realiseren snel 'kleiner' te luisteren dan gewenst. Zeker als we moe zijn of je een hele volle agenda hebben, ligt het snel 'downsizen of willen oplossen' van een probleem of gevoel op de loer en communiceren we korter-door-de-bocht en gewelddadiger dan ons lief is.

Gelukkig krijgt (groot)luisteren steeds meer aandacht in leiderschapstrainingen. In de publieke sector wordt grootluisteren steeds meer gezien als kernkwaliteit van politiek-bestuurlijk-ambtelijk vakmanschap.

Ook in Raden van Toezicht, Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen beseft men dat het vermogen jezelf, de ander(en), de organisatie en onze samenleving groot te luisteren ervoor zorgt dat je tijdig de juiste informatie en signalen ontvangt en ook bij hoge agendadruk tijdswinst behaalt door ervoor te zorgen dat mensen zich écht helemaal gezien, gehoord en erkend voelen.

Grootluisteren is relationele topsport en een vaardigheid waar je er wel 75 jaar over mag doen om er meesterschap in te bereiken en te behouden. Dat maakt het ook zo boeiend!Luistertraining Ik Luister Je Groot - Basis

In onze basis Ik Luister Je Groot - luistertraining leer je op basis van een helder theoretisch kader:

1. Wat de Persoonlijke en Universele voorwaarden voor (groot)luister succes zijn;
2. Wat jouw luistervoorkeursstijl is;
3. Wat de meest gemaakte luisterfouten zijn (en hoe je die voorkomt);
3. Hoe je voor jezelf en de ander(en) een 'heilige, veilige luisterruimte schept' (Margareth Guenter);
4. Hoe je gericht kunt gidsen, volgen en sturen tijdens motiverende gespreksvoering - als basis voor Het Goede Gesprek;
5. Hoe je ervoor zorgt dat je gesprekspartners zich ook echt helemaal door jou gezien, gehoord en erkend v o e l e n;
6. Hoe je de ander(en) grootluistert vanuit de standaard Gesprekscyclus;
7. Hoe je de ander(en) grootluisteren vanuit de meest voorkomende Persoonlijke - Organisatorische en Maatschappelijke Ontwikkelingscyclus;
8. Welke vragen optimaal bijdragen aan de verhoogde innerlijke motivatie en zelfregie van je patiënten, cliënten, medewerkers en gesprekspartners, en;
9. Hoe je in korte tijd zelfs zeer sterke innerlijke overtuigingen liefdevol en effectief ombuigt, zodat de ander weer ruimte ervaart en kan gaan stralen en excelleren!

Luistertraining Ik Luister Je Groot - Voor gevorderden

In onze verdiepende modules leer je:

1. Vanuit al jouw luisterlichamen naar die van je ander luisteren (dit is relationele topsport);
2. Luisteren vanuit: Logo(s), Ethos, Pathos, Thymos, Kairos, Voluntas en Telos;
3. Draagvlak creëren bij je publiek vanuit verschillende Luister Dimensies (Debat, Dialoog, Discussie, Decideren etc.);
4. Je goed te verhouden tot de wijsheid van het 'niet weten' - en hoe je deze periode in alle veiligheid vóór je gesprekspartner kunt laten werken;
5. Sprekend luisteren en luisterend spreken.
6. Systemisch luisteren en ordeningen herstellen.
7. Tijdsensitief besturen - krijg inzicht in welke rol 'tijd' speelt in persoonlijke, organisatorische en maatschappelijke ontwikkelingstrajecten en leer effectief luisteren onder (tijds)druk

Prijzen Ik Luister Je Groot - Luistertrainingen

In overleg en afhankelijk van je/jullie wensen. We kijken graag samen naar wat haallbaar én betaalbaar is! Desgewenst werken we samen met trainingsacteurs naar keuze om specifieke situaties goed te oefenen. Dit doen we uiteraard altijd in een positieve en veilige setting!

Ook een debattraining kan je excellent gelaagd leren luisteren en veel doeltreffender sprekenWil je graag gehoord worden? Versterk dan je Magnetisch Charisma - iedereen kan het!