De 12 conversatiekillers van Thomas Gordon

Hoe je reageert op wat de ander zegt is cruciaal voor écht luisteren (empathisch luisteren). Het beïnvloed de ruimte die de ander ervaart om meer te willen vertellen. Het tegenovergestelde van empathisch luisteren heeft Thomas Gordon beschreven als ‘blokkades’. De onderstaande twaalf manieren van reageren zijn geen vormen van ‘echt’ luisteren. Met de reacties op zich is overigens niets mis, maar ze worden vaak wel ervaren als echte conversatie killers:

 1. Opdrachten geven, sturen of commanderen
 2. Waarschuwen of bedreigen
 3. Advies geven, suggesties doen of oplossingen aanreiken
 4. Overtuigen door logica of argumenten
 5. Vertellen wat men hoort te doen, preken of op plichten wijzen
 6. Niet mee eens zijn, veroordelen, bekritiseren, verwijten
 7. Wel mee eens zijn, goedkeuren of prijzen
 8. Beschamen, belachelijk maken, etiketteren
 9. Interpreteren of analyseren
 10. Geruststellen, sympathiseren, troosten
 11. Gerichte onderzoekende vragen stellen
 12. Terugtrekken, afleiden, met en grap afdoen of van onderwerp veranderen.

In zijn boek en opvoedklassieker Luisteren naar Kinderen laat Thomas Gordon zien dat het ook anders kan. Uitgangspunt in zijn boek is dat in een gezin iedereen naar elkaar luistert, elk gezinslid gerespecteerd en gehoord wordt. Uiteraard behouden de ouders de regie. Niet door autoritair te zijn, maar juist door te luisteren. Het is een methode die werkt bij de peuter die alles zelf wil doen, maar ook bij de puber die zich tegen de ouders afzet. Door te luisteren en conflicten harmonieus op te lossen, creëren we een liefdevolle gezinssituatie en brengen we onze kinderen effectief verantwoordelijkheidsbesef bij.

Petra Hiemstra
06-33803867

Schrijf een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *