Haagse Hoogvliegers Junior – Programma voor jonge hoogbegaafden in ontwikkeling

Non scholae sed vitae discimus – Niet voor school, maar voor het leven leren wij 
Seneca

Haagse Hoogvliegers Junior (HHJ) van start

Initiator HHJ Esther Backbier: “Uit mijn netwerk en in mijn eigen coachpraktijk krijg ik met enige regelmaat hulpvragen van ouders over hun kinderen te horen. Ze geven aan: Mijn kind loopt vast op school / verveelt zich te pletter / is totaal niet (meer) gemotiveerd / heeft de grootste moeite om zich naar school te slepen en huiswerk te maken / interesseert zich alleen voor vrienden-vriendinnen- You Tube/ haalt aan de lopende band slechte cijfers / mist aansluiting met klasgenoten / wordt gepest om zijn ‘anders zijn’ / raakt snel van slag / is somber / heeft paniekaanvallen / voelt zich zo ongelukkig dat het soms aangeeft ‘niet meer verder te willen’, waar kunnen we terecht? Wie snapt ons kind? Wie kan ons kind daadwerkelijk helpen?”

Interview met Esther Backbier, Initiator Haagse Hoogvliegers, door Petra Hiemstra, 30 januari 2019

“Jij bent de éérste die me ziet en begrijpt zoals ik ben”

“Tot nu toe kon ik alleen maar wat adviezen geven, want ik wilde mij in mijn coaching en leerprocesbegeleiding beperken tot volwassen hoogbegaafden. Maar dat is veranderd, nadat ik mij realiseerde dat de psychische nood, een negatief zelfbeeld, eenzaamheid, soms depressie of nog ergere klachten, waarmee mijn volwassen klanten worstelen, vaak hun oorsprong hebben in hun jeugd en met name hun schooltijd. Ook hoor ik mijn gesprekspartners regelmatig verzuchten: “Jij bent de éérste die me volledig ziet en begrijpt zoals ik ben. En je praat niet met me alsof ik mijn probleem ben, – mijn onzekerheid, eigenwijsheid, gevoeligheid, boosheid, depressie-, maar je kijkt verder, jij ziet mij in mijn totaliteit. Daardoor zie je zo veel beter wat er voor mij mogelijk is, hoe het werkt en hoe ik wél verder kan!” Behalve dat zo’n opmerking natuurlijk een groot compliment is, maakt het me ook verdrietig. Want hoe kan het dat deze mensen pas zo laat in hun leven de hulp vinden die ze nodig hebben? Kan dat niet (veel) eerder?”

“Hoe dat komt, vraag je? We groeien allemaal op in een wereld van oordelen, positief, neutraal en negatief, die niet noodzakelijkerwijs corresponderen met je eigen innerlijke belevingswereld, je waarnemingen en gedachten over mensen en situaties. Met dat verschil gaan mensen afhankelijk van hun persoonlijkheid en opvoedsituatie op hun eigen manier om. Sommige mensen passen zich verregaand aan aan de dominante buitenwereld en verliezen daarmee het contact met zichzelf en verdwijnen als het ware onder de radar. Anderen spreken zichzelf bij voorkeur wel uit en blijven daarmee trouw aan zichzelf, maar belanden telkens in conflicten en/of isoleren zich op een andere manier van de buitenwereld.

Beide groepen mensen blijken echter goed te ondersteunen door hun specifieke manier van denken, zijn, voelen, ervaren en willen doen, te herkennen en te erkennen. Sommige van deze mensen beschikken over uitzonderlijke talenten en dat is ok! Juist als je tot een uitzonderingscategorie behoort, is het óók aan jou om te leren hoe je deze talenten in verbinding met jezelf en in verbinding met je omgeving kunt blijven ontwikkelen, benutten en manifesteren. Wanneer je tot de uitzonderingen behoort, dan heb je wel iemand nodig die dat opmerkt en die jou op jouw maat ondersteunt bij jouw persoonlijke groei en ontwikkeling.”

Vertrouwen op je innerlijke kompas

“Met mijn volwassen gesprekspartners zoek ik samen naar strategieën waarmee ze hun innerlijke kompas (weer) opnieuw leren vinden, kennen en gebruiken. Dit gun ik jongeren ook. Zelf heb ik een paar pubers in huis. Het is geweldig om te zien dat zij en hun leeftijdsgenoten al zo’n enorm pallet aan mogelijkheden in zich hebben. En in plaats van dat we hun vermogen om vanuit verschillende bronnen veel informatie tot zich te nemen en te verwerken tot geweldige ideeën, door volwassenen te laten frustreren, gun ik het hen om te leren hoe ze positief met hun eigen innerlijke kracht en wijsheid kunnen omgaan.”

“Een flinke dosis zelfvertrouwen en zelfwaardering maakt het voor iedereen, jong en oud, een stuk makkelijker om de eigen specifieke begaafdheidsvormen met wijsheid in te zetten ten behoeve van zichzelf en/of van anderen. En een gezonde zelfliefde creëert de beste voedingsbodem om met plezier te groeien, bloeien en gelukkig te worden.”

“Tot nu toe werkte ik vooral met volwassenen en merkte ik hoe cruciaal schoolervaringen zijn voor de manier waarop ze later in het leven staan en de positie die ze uiteindelijk op de arbeidsmarkt verwerven. Vervelende ervaringen in de schooltijd drukken nog lang een negatief stempel op het zelfbeeld en levensgeluk: het niet helemaal jezelf kunnen of mogen zijn op school, leidt nog lang tot gevoelens van onzekerheid in relaties én op de werkvloer.”

“Blijkbaar, zo is nu mijn aanname, ontbreken er in deze regio goede plekken waar zeer getalenteerde en (mogelijk) onderpresterende jongeren terecht kunnen om helemaal gezien en werkelijk uitgedaagd te worden. Plekken waar ze volledig ondersteund worden in de ontwikkeling van hun cognitieve, emotionele, spirituele en creatieve talenten. Vermogens die op scholen niet of nauwelijks aan bod kunnen komen. Dat is de reden dat ik me eind vorig jaar bij Haagse Hoogvliegers heb gemeld om te verkennen of we samen zo’n aanbod kunnen creëren. Haagse Hoogvliegers is immers gespecialiseerd in het aanbieden van ‘uptempo’ trainingen, die hoogvliegers uitdagen. Vanuit mijn eigen interesse en achtergrond breng ik veel kennis, leerontwerp-, onderzoeks- en begeleidingservaring mee.”

Ontwikkeling persoonlijke leerroutes – waar heb jij behoefte aan?

“Wat ik de komende jaren met en bij Haagse Hoogvliegers wil uitvinden, is: wat hebben jonge hoogvliegers nodig om zich volledig te kunnen ontwikkelen om hun rol in de wereld te spelen en daar leiderschap in te nemen? Hoe zien zij zelf hun ideale leer- en ontwikkelroute voor zich? Lopen deze jongeren bij het vormgeven van hun eigen leer- en ontwikkelroute mogelijk voorop? Vormen zij een voorbode van een veel grotere groep die snakt naar aandachtig onderwijs op maat? En als dat zo blijkt te zijn, hoe regelen we dat dan goed met elkaar en voor elkaar op alle niveaus?”

Met warme lucht onder de vleugels vlieg je zoveel verder

We willen een fijne plek (een warm bad) bieden waar bijzonder getalenteerde jongeren van 12 jaar en ouder, die in principe nog gewoon middelbaar onderwijs volgen of een tussenjaar hebben, gezien worden voor wie ze zijn. We willen hen ondersteunen bij het zichzelf goed leren kennen met al hun kwaliteiten en (intense) vermogens. Hen helpen om een toekomstperspectief voor zichzelf te ontdekken. En om de eigen weg naar dat persoonlijke levensdoel concreet vorm en inhoud te geven, ook als die route afwijkt van het ‘normale of gemiddelde’.

Wij geloven dat het juist voor bijzonder getalenteerde jongeren fijn is om al in een vroeg stadium in het leven gelijkgestemden te ontmoeten, met wie ze een band voor het leven kunnen opbouwen als ze dat willen. Daarnaast beschikken wij over een enorm netwerk aan rolmodellen, aan wie we deze jongeren kunnen voorstellen. Zo kunnen zij in een vroeg stadium van hun ontwikkeling ontdekken, dat er vele positieve mogelijkheden zijn om talenten te combineren en in te zetten.

Haagse Hoogvliegers Junior – Aanbod voor jonge hoogbegaafden in ontwikkeling

Wij kunnen ons nu een aanbod voorstellen dat bestaat uit de volgende, onderling met elkaar te combineren onderdelen:

  1. Een persoonlijk begeleidingstraject van 4, 8 of 12 gesprekken met een HB-coach en/of HB-gesprekstherapeut naar keuze;
  2. Indien gewenst een leerstrategie-test – hoe leer jij het beste? Dan kunnen wij daar rekening mee houden in hoe we je begeleiden.
  3. Een begeleid leer- en ontwikkeltraject in een groep gelijkgestemden, die mogelijkerwijs voor de rest van je leven een zeer waardevolle vriendenkring of klankbordgroep vormen. Dit leertraject kan bestaan uit een mix van vaste en keuze onderdelen zoals:
  1. Het goed leren kennen van jezelf: wie ben ik? Wat wil ik? Waar excelleer ik in? Waarin wil ik me ontwikkelen? Leef ik conform mijn eigen waarden? Hoe zien anderen mij?  Op welke manier(en) ben ik intelligent? Waar droom ik van? Wat is mijn bestemming? Welke bijdrage wil ik leveren in of aan de wereld?
  2. Het leren grootluisteren van jezelf en anderen – deze vaardigheid vormt voor ons de basis voor Liefdevol Leiderschap op alle niveaus: in de relatie met jezelf, anderen, je (toekomstige) organisatie en de wereld waarin we leven. Weten hoe je beter en dieper naar jezelf en anderen kunt luisteren, zorgt ervoor dat je het optimale uit je eigen en andermans potentie haalt. Grootluisteren is een manier van luisteren en in het leven staan waarmee je mensen en werelden kunt bewegen vanuit de persoon die je bent.
  3. Workshops en trainingen naar keuze, als naar gelang de behoefte in de groep. Je kunt dan denken aan: leren debatteren, omgaan met gedoe, excellent voorzitten, mediation, omgaan met weerstand, draagvlak creëren, baas worden en blijven in je eigen energie, leren hoe je je gunfactor verhoogd (Magnetisch Leiderschap), aantrekkelijk leren schrijven/bloggen/vloggen, etc. etc.
  4. Leren van GrootMeesters die jullie zelf uitnodigen en ontvangen.
  5. Zelf voorbereiden en organiseren van een razend interessante en innovatief opgezette HH Junior Conferentie voor scholieren uit Den Haag en omgeving. Of het maken van (online) lesmateriaal voor plusklassen onderwijs. Of wat jullie ook maar bedenken en voor elkaar willen krijgen!
  6. Mentoraat – we hebben een groot netwerk van volwassen hoogvliegers die laten zien dat het mogelijk is om vele talenten positief te combineren. We brengen je graag met hen in contact.

Haagse Hoogvliegers Junior – voor wie?

Wie ben jij? Je bent 12 jaar of ouder. Leren, ontwikkelen en maatschappelijk en/of creatief ondernemen vind je leuk, maar de ruimte en ondersteuning daarvoor mis je thuis en op school. Je vindt het belangrijk om autonoom te mogen zijn en zelf in grote mate de regie te mogen hebben over je eigen ontwikkeling en/of ondernemerschap. Je periodiek in een ‘warm bad’ mogen onderdompelen lijkt je heerlijk: een prettige omgeving waarin je je kunt opladen en laven aan gelijkgestemden.

Introvert of extravert, van nature heb je plezier in het ondersteunen van anderen bij het realiseren van hun dromen. Je geeft graag het beste van jezelf en staat open voor vragen en reflecties van anderen die je nieuwe inzichten geven of die je op nieuwe gedachten brengen. Van jongs af aan heb je het gevoel dat je anders bent dan de rest. Je ziet, voelt, weet sneller zaken dan anderen, ook al weet je niet hoe je dat weet. Misschien valt school tegen, gaat alles (veel) te langzaam en/of is de omgang met emoties en verwachtingen lastig voor je omdat je je asynchroon ontwikkelt. Ook kan het zijn dat thuis en/of op school last hebt van veel te veel drukte en lawaai om je goed te kunnen concentreren. Dan ‘moet’ je wel dromen of ‘uitchecken’ om de tijd goed te doorstaan. Dat is jammer en ongemerkt kost dat bakken met energie.

Je denkt, voelt en schakelt multidimensionaal. Wilt méér zijn dan je ‘prestaties’ alleen. Het lijkt je leuk om samen met gelijkgestemden een ontwikkelingstraject in te stappen, dat je verder brengt. Mensen van wie je blij wordt en die jou stimuleren om je eigen ‘zijn’, energie en creativiteit, verbeeldingskracht, gevoeligheid, op een manier in te zetten die goed is voor jezelf en onze wereld. Een deel van dat traject staat vast, en een deel mag je zelf vormgeven. Jij weet immers het beste waar jij behoefte aan hebt, en waar jij je naartoe wilt ontwikkelen. En mocht je dat bij aanvang allemaal nog niet zo precies weten, dan kun je dat samen met ons en de andere deelnemers gaan ontdekken!

Voor wie is het niet: als wij eerlijk zijn, kunnen wij niet zoveel met jongeren die alleen aan zichzelf denken, die niet aan zelfreflectie doen, of die enkel gaan voor het verwerven van materiële rijkdom.

1e Informatie & ontwerpbijeenkomst HHJ

In “de week van de hoogbegaafdheid”, medio maart, organiseren we een 1e informatie & ontwerpbijeenkomst voor belangstellenden en belanghebbenden. Jongeren, ouders, HB-coördinatoren, decanen, vertegenwoordigers Passend Onderwijs, verwijzers en HB-deskundigen, maar ook potentiële sponsoren zijn van harte welkom. Na een algemene inleiding, willen we in clusters van partijen in gesprek gaan over specifieke behoeftes en randvoorwaarden. Wat is er nodig? Hoe moet het aanbod vormgegeven worden? Wat dient vermeden te worden? Hoe kan onderling optimaal met partijen samengewerkt worden? Ook zal het gaan over de vraag, hoe het aanbod van de HHJ zo ingericht en gefinancierd kan worden, dat het toegankelijk is en blijft voor jongeren met zeer diverse sociaaleconomische achtergronden. Verder willen we graag dat het programma vanaf september voor de eerste lichting warm van start zal kunnen gaan!

Heb je interesse in deelname en/of meebouwen aan Haagse Hoogvliegers Junior? Stuur dan snel een mail naar Petra Hiemstra, en ontvang een persoonlijke uitnodiging voor de nog komende informatie & ontwerpbijeenkomsten.

 

Delen:

Neem contact met ons op
Laatste blogs
Evenementen
Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject (e-book) – Heb je wel behoefte aan een coachtraject maar is dat op dit moment bijvoorbeeld te duur of wil je liever éérst een zelf aantal zaken op een rij zetten? Bestel dan dit e-book en ga (alvast) aan de slag! Een coachtraject kost tijd, aandacht en … geld! Zéker als […]

DONEER een CoachKwartiertje – 15/30/45/60 minuten volledige aandacht voor iemand die het nodig heeft

DONEER een CoachKwartiertje – 15/30/45/60 minuten volledige aandacht voor iemand die het nodig heeft

Doneer een CoachKwartiertje – Heel regelmatig melden zich veelal zeer talentvolle jonge hoogvliegers bij ons, die graag gecoacht willen worden omdat ze ergens in hun studie of vroege loopbaan vastlopen. Zij hebben behoefte aan gerichte aandacht, iemand die hen helemaal kan zien en accepteren voor wie ze helemaal zijn en een stukje begeleiding in het […]

APPA coachtraject en begeleiding voor politici

APPA coachtraject en begeleiding voor politici

APPA coachtraject en begeleiding voor wethouders, burgemeesters, gedeputeerden en politici – Een aantal jaren geleden heb je bewust de keuze gemaakt voor de politiek. Veelal vanuit diepe waarden en overtuigingen heb je je samen met anderen ingezet voor dat wat jij belangrijk vindt voor mensen, organisaties en onze samenleving als geheel – op stedelijk, provinciaal, […]

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek – Hoe langer ik coach (nu zo’n 12 jaar) – hoe meer ik ben gaan inzien hoezeer de persoonlijke biografie van mijn coachees doorwerkt in het heden. In ieders biografische verhaal kun je veel aanwijzingen vinden die verklaren waarom mensen zich juist nu zich ‘niet zo senang voelen’ of waarom zich […]

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken – In samenwerking met Hemingway PG, opleider en trainer van commisarissen, is Haagse Hoogvliegers een zelfevaluatietest aan het ontwikkelen rond ‘grootluisteren en samenwerken’. Deze test wordt specifiek ontwikkeld voor commissarissen, bestuurders en politici (in spé). Immers, juist van commissarissen en bestuurders wordt gevraagd dat zij kunnen samenwerken op het allerhoogste niveau. […]