Intens mens door Lotte van Lith – Boekbespreking & verloting

Intens mens

Intens mens – “Intens Durven Leven. Dát moet jouw slogan zijn. Daar vaar je goed op, dat golft en geeft mee.

Intensiteit, niet als kwalificatie, niet als persoonlijkheidskenmerk. Niet als synoniem voor instabiliteit. Emotionaliteit. Kleverige emoties en onbedachtzame keuzes. Geen labeltje zijn van andermans persoonlijkheidslasten.

Nee.
Dieper.
Hoger.
Basaler.
Frivoler.

Intensiteit als een gegeven van het leven waar jij je natuurlijkerwijs en gevoelswijs toe aangetrokken voelt.”

Intens mens I Boekbespreking, interview & verloting –  Het prachtige boek Intens mens van Lotte van Lith verscheen in mei 2021. Lotte beschrijft haar boek zelf als: een bundel lyrische reflecties op zingeving, emotionele ontwikkeling, begaafdheid en meer. We verloten 2 exemplaren.

door Petra Hiemstra, 31 augustus 2021

It takes one to know one…

In haar voorwoord schrijft Lotte: “Diep van binnen heb ik altijd de intense wens ervaren om door het leven geraakt te worden. Om te begrijpen, onderzoeken en doorvoelen. Een voorwaarts verlangen dat echter ook op momenten sterk geremd werd uit angst voor kwetsing en botheid. De gewenste intensiteit voelde in dit heen-en-weer vaak als onevenwichtigheid. Ondertussen heb ik leren meebewegen met de golfslagen van emoties, mag er geduld en gedeelde draagkracht zijn en adem ik mijn gestokte adem ook úit. De teksten die je in Intens Mens treft, schreef ik vanuit een grote openheid richting ervaring en met een gevoel van kwetsbaarheid  bij het werkelijk aangaan van deze openheid. De teksten zijn intens en spreken van intensiteit.”

Intens mens – voor wie?

Dit boek is niet voor iedereen. Het is wel een aanrader voor, en dan pluk ik vrijmoedig enkele rake zinnen uit het boek, hen die van jongs af aan opvallend gedreven zijn. Voor hen voor wie “je best doen” van vooraanstaand belang is. Voor hen die dagelijks een functioneringsgesprek voeren met zichzelf. Voor hen die opgegroeid zijn in chaos en chronisch op de vlucht zijn voor de emoties die zich in stilte voelbaar tonen. Voor hen die niet duaal geduid willen worden. Voor de oude zielen. De hartgedreven mensen met een gebeitelde visie en doorwrochte missie. Voor de rustelozen, de scheppers en herscheppers. Voor hen die onmogelijkheden fascinerend vinden en gegoede antwoorden saai. Voor hen die aanpassing trotserend in de weg staan. Voor de gulle schenkers. De diepbegaafden. Voor hen die lijden aan lijden en, ook al is het ongemakkelijk makkelijk, moeitelozer willen zijn. Voor hen, kortom, die zich naast breinvoedsel ook een podium wensen waar hun intensiteit gezien en geëerd wordt.

Shakespeare op sneakers

Als een Shakespeare op Sneakers onderzoekt Lotte behoedzaam alle facetten van de bijzonder begaafde mens. Juist haar voorname voorzichtigheid maakt dat je als lezer niets liever wilt, dan haar welgekozen woorden zachtjes volgen, opdat haar directe reflecties en bespiegelingen je ook voorzichtig kunnen (aan)raken. Het mee-meanderen met de welgekozen woorden is bijzonder plezierig, omdat de eigen-aardige alliteraties en poëtische ritmes die aan Lotte’s ziel en pen ontsproten blijven boeien en vooral … geruststellen:

“Weet ook dat het oké en lekker is om je ongegeneerd in te spannen. Om je uitgedaagd te voelen. Zweten tijdens een discussie, je vuisten ballen tijdens het lezen van een roman, agressief zwijgen tot het perfecte, zelfspottende moment revanche, een retorische levensvraag poneren en onenigheid eigenwijs de rug toekeren. Je wekt achting, duelleert van mens tot mens en eerbiedigt vrijheid, geen oppergod. Precies in deze vrijheid reik je te midden van een venijnig debat een meedogenloze aanraking uit.” Ik stelde Lotte de volgende vragen:

Wat geeft jou het meeste vreugde bij het schrijven? En wat het lastigste?

Lotte: “De creatie en productie van dit eerste boek vond ik een intensief, mooi en leerzaam proces. Emotioneel op persoonlijke schaal belangrijk, want ik gaf toe aan een “schrijversstem” en accepteerde daarmee bepaalde aspecten van mezelf waaromtrent schaamte voelbaar is. Intensief vond ik de vele keuzes die je als schrijver, maar ook als uitgever maakt. Welke teksten wél, welke teksten níet. Het gevoelsmatig online scanderen over het boek, met de wisseling tussen trots en vluchtneigingen. Redactie vond ik soms pittig, met name het afwijzen van sommige verwoordingen waar ik blijkbaar gehecht aan was. Gelukkig voelde ik ál het vertrouwen in de redactrice Alice K. Burridge van Greenwriting. Ook het besef dat de bundel ineens echt een product was geworden vond ik eventjes vervreemdend. De teksten kwamen voort uit een als intiem ervaren gevoelswereld en nu vonden ze zelfstandig een plek in de wereld, buiten mij om, onderweg naar onbekende lezers. Een even vervreemdend, maar vooral bevrijdend en vervullend proces.

Frivole vreugde voel ik wanneer een verbeelding en verwoording harmonisch samenvallen. Ik vind (soms spontaan, dan weer kritisch denkend) een verwoording en ‘zie’ hoe dit een bepaalde beleving creëert. Ik visualiseer de gezichtsuitdrukkingen van de lezer en herken zodoende dat een bepaalde zin klopt. Daarnaast voel ik trotse vreugde bij het bedenken van een inhoudelijke boodschap en vormkeuzes die creatief behendig bij elkaar passen. Dat voelt ook prettig, ritmisch kloppend, de tekst danst. Opgewekte vreugde komt ook kijken bij het verbinden van tegenstellingen via nuances. Hoe meer een tekst één geheel vormt en toch ruimte laat voor paradoxen en ambiguïteit, hoe meer vreugdevol en voldaan vervuld ik ben bij het nalezen. De meest vervullende, ‘warme’ vreugde voel ik, wanneer ik van een lezer hoor dat een bepaalde passage waardevol is voor hem of haar.

Hoe was het voor jou om je 1e boek zelf in de wereld te zetten?

Lotte: “Het meest lastige is, soms, kwetsbaar durven zijn. Bepaalde ervaringen van mezelf bloot geven, deze ook ‘overgeven’ aan de hoogstpersoonlijke ervaring en duiding van de ander, van de lezer. Maar deze lastige spanning is ook waar de vreugde potentieel hoogtij viert; de verbinding. Het stemmetje dat afvraagt of wat ik schrijf er wel toedoet, dat kan ook lastig zijn. Het zijn allemaal ervaringen die ‘oplossen’ wanneer ik me mee laat nemen door mijn schrijfstem, de bestudeerde inhoud en beelden, de voorstelling van een lezer. Voorbij de zelfpreoccupatie, in de flow, daár ontstaat de vreugde, de toon en richting, de creativiteit.”

Wat hoop je dat het in de wereld ‘doet’?

Lotte: “Ik hoop dat lezers de bundel als een betrokken levensmetgezel ervaren, als een goede, soms wat praatgrage en jolige, maar zeker integere en rijkelijk spiegelende gesprekspartner wanneer daar behoefte aan is. Of als een scheut moed waar dat past en doordringend inzicht als daar behoefte aan is. En een gulle glimlach, een glimlach om herkenning van al te menselijke kwetsbaarheden, neigingen. Een beleving waarin ernst en lichtheid samenkomen. Idealiter is er (enige tijd) na het lezen meer gevoelde ruimte, ontspanning, acceptatie, een kritisch doordacht perspectief en empathie. Maar, dit zijn projecties van mij, de beleving is nu geheel en al van de lezer.”

Wat gun jij ‘de intense mens’?

Lotte: “Alle goeds, uiteraard. De intense mens, voor zover onder éen noemer te vatten, gun ik haar intensiteit. Althans, dat is waar deze bundel over gaat, over het aangaan van het leven op hoogstpersoonlijke, daarin intense schaal. Dat kan intens verdriet zijn, soms. Maar ook intense ontspanning, kalmte. De titel ‘Intens mens’ heb ik gekozen, omdat het zowel verwijst naar “de” intense mens als het intens mens zijn, met de ruwe, soms wrede, ook neutrale én wonderschone aspecten hiervan. In het aangaan van intensiteit schuilt veel groeikracht. De intense mens gun ik herkenning van deze groeikracht. Dát biedt veel veerkracht.”

Komt er een 2e boek?

Lotte: “Dat is wel een intentie :). Ik ben bezig met een tweede bundel. De thema’s zijn momenteel meer wereldlijk gericht. Hoe gaan we om met de (toenemende) complexiteit? Welke verantwoordelijkheden hebben we als mens? Wat is het individu ten op zichtte van de collectieve zorgen? Hoe vormen we een wereldbeeld en wat gebeurt er met wereldbeelden als er een crisis gaande is? Welke vorm van zingeving is mogelijk in deze wereld? Hoe accepteren we en leven we wie we zijn als mens én dragen we zorg voor onze bredere leefomgeving? Ik onderzoek hoe stem te geven aan de zorgen over de toekomst die in mij leven en daarin toch ook het vertrouwen, de eerlijkheid, het doór durven denken en de creativiteit te onderhouden die ik in Intens mens gepoogd heb de leiding te geven.”

Over Lotte van Lith

Lotte van Lith werkt als docent, trainer en coach op het gebied van begaafdheid, positieve desintegratie en emotionele ontwikkeling vanuit haar bedrijf A Lot Of Complexity.

Zin in een voorproefje?

Beluister hier muzikale podcasts gemaakt van enkele teksten uit het boek.

Intens Mens echt een boek voor jou? We verloten twee exemplaren!

Na verschijnen van dit artikel in onze nieuwsbrief van september/oktober 2021 verloten we 2 exemplaren. Is dit boek écht iets voor jou of iemand die je lief vindt? Stuur dan een mail met in de titel ‘Intens Mens‘ naar petra.hiemstra@haagsehoogvliegers.nl en vermeld in de mail de juiste adresgegevens. De exemplaren worden medio september verzonden. De namen van de winnaars maken we op onze website bekend.

Uiteraard kun je het boek ook direct bij Lotte bestellen – 35 Euro plus verzendkosten

Delen:

Neem contact met ons op
Laatste blogs
Evenementen
Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject (e-book) – Heb je wel behoefte aan een coachtraject maar is dat op dit moment bijvoorbeeld te duur of wil je liever éérst een zelf aantal zaken op een rij zetten? Bestel dan dit e-book en ga (alvast) aan de slag! Een coachtraject kost tijd, aandacht en … geld! Zéker als […]

CoachKwartiertje – NIEUW! – 15 minuten volledige aandacht voor JOU (of meer)

CoachKwartiertje – NIEUW! – 15 minuten volledige aandacht voor JOU (of meer)

Het CoachKwartiertje – Soms heb je NU behoefte aan een luisterend oor. Warme aandacht voor JOU. Een paar goede vragen die zaken verhelderen of in een ander licht zetten. Liefdevolle en heldere reflectie van een neutraal persoon. Intervisie over een lastige casus. Voor al die momenten is het Coachkwartiertje bedoeld. Het CoachKwartiertje is een kort […]

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken – In samenwerking met Hemingway PG, opleider en trainer van commisarissen, is Haagse Hoogvliegers een zelfevaluatietest aan het ontwikkelen rond ‘grootluisteren en samenwerken’. Deze test wordt specifiek ontwikkeld voor commissarissen, bestuurders en politici (in spé). Immers, juist van commissarissen en bestuurders wordt gevraagd dat zij kunnen samenwerken op het allerhoogste niveau. […]

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek – Hoe langer ik coach (nu zo’n 12 jaar) – hoe meer ik ben gaan inzien hoezeer de persoonlijke biografie van mijn coachees doorwerkt in het heden. In ieders biografische verhaal kun je veel aanwijzingen vinden die verklaren waarom mensen zich juist nu zich ‘niet zo senang voelen’ of waarom zich […]

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – 6 x 1,5 uur gratis loopbaanadvies voor Rijksambtenaren

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – 6 x 1,5 uur gratis loopbaanadvies voor Rijksambtenaren

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – Werk jij drie jaar of langer als medewerker bij het Rijk? Dan kun je bij het A+O fonds Rijk 1.500 Euro (plus BTW) aanvragen voor een loopbaanscan, loopbaanadvies of carrière coaching bij een CMI-gecertificeerde coach naar keuze! Je mag iedere 5 jaar zo’n traject doen. Wat je met je […]