Start Kabinet Liefdevol Leiderschap 2018-2030 – Terugblik en vooruitblik

door Petra Hiemstra, 11 december 2019

Start Kabinet Liefdevol Leiderschap 2018-2030

Liefdevol Leiderschap – Rond november/december 2017 voelde ik: ik ben er klaar voor. Waarvoor? Voor het GROTE werk. Voor projecten die bijdragen aan Liefdevol Leiderschap op macroniveau. En ik bedacht me: waarom richt ik vanuit Haagse Hoogvliegers niet een kabinet Liefdevol Leiderschap 2018-2030 op? Immers: de grote vraagstukken van onze tijd, of het nu om duurzaamheid, klimaat, nieuwe economische modellen, onze gezondheidszorg of onze woningmarkt gaat, vragen om een Positief Toekomst Perspectief voor de lange termijn. Een visie die er toe uitnodigt om onze collectieve energie en intelligentie goed te richten en te bundelen om te realiseren wat nodig is. Het schrijven en uitvoeren van zo’n visie vraagt het vermogen om holistisch kunnen kijken, (groot)luisteren en handelen.

Onze toekomst is te belangrijk om enkel aan politici over te laten. En in mijn omgeving voel ik steeds meer lichtwerkers, hoogvliegers en anderen opstaan om collectief te luisteren naar wat er écht nodig is. Ik koester de bereidheid van velen om met een open geest, open hart en open wil naar hoe onze zelf gebouwde systemen willen transformeren. Want ja, het systeem, dat zijn wij!

We zullen, zo schat ik in, de komende jaren versneld behoorlijk pijnlijke beslissingen moeten nemen die ons op termijn veel gezondheid, (gelijk)waardigheid, welzijn, heelheid, inclusiviteit en duurzaam fraai groen op gaan leveren. Wat mij betreft gaan we dat doen onder het mooie motto van Fryslân Culturele Hoofdstad: Mei eltsenien en foar eltsenien.

Liefdevol leiderschap = als een vis op het droge…?

Het idee van een Kabinet Liefdevol Leiderschap had zich nog maar net in mijn brein en zijn post gevat, of de succesangst diende zich in alle hevigheid aan. Zeker zes weken lang had ik last van een onverklaarbare behoefte om naar adem te happen. Als een vis op het droge, ja. Terwijl ik feitelijk geen zuurstof tekort had. Het was collega Janine die vroeg: “Petra, kan het zijn dat je al een blik in de toekomst hebt gekregen?” En ik voelde dat ze gelijk had. Intuïtief gaf mijn lichaam aan, dat als ik volledig voor, achter en naast mijn eigen leiderschap ga staan, dat dat GROOTS is. Zo groot dat ik het nauwelijks kon ‘behappen. En zo irreëel was deze angst niet, bleek al gauw.

Boven het maaiveld schijnt de zon. Toch?

Zodra ik mijn ambities boven het maaiveld uit tilde om ze in het licht te zetten, merkte ik hoe snel mensen probeerden ze te dempen en klein(er) te maken. De eerste de beste keer dat ik mijn idee lanceerde voor een Liefdevol Leiderschap kabinet, voor en door iedereen die zich daartoe geroepen voelt, vonden mijn toehoorders dat zacht gezegd EEN HEEL SLECHT IDEE!!! Dus vroeg ik hen – wat is dan jullie plan? Dat plan bleef uit. Dus besloot ik om Holistische Zorg, het levensthema van een deelneemster uit onze 1e Liefdevol Leiderschap Leergang, als jaarthema voor 2018 te kiezen. Ik schaarde me achter haar idee om het samen met haar én anderen groter en sterker te maken.

“Strong roots allow us to fly”

Die sterke wortels heb ik nodig gehad het afgelopen jaar! Want, ben je klaar voor de vlucht naar voren, dan krijg je de wind van voren. Bij de oprichting van het eerste Ministerie Holistische Zorg kreeg ik veelal deze reacties:

“Weet je zeker dat je de zorg voor de toekomst ‘holistisch‘ wilt noemen? Ik heb niets met het woord holistisch.” Ja. Want dat is waar het écht over gaat. “En je wilt samen een ‘signatuur’ ontwerpen, zeg je? Zullen we het anders noemen?” Nee, dat gaan we niet anders noemen. Signatuur staat voor: “het karakteristieke kenmerk van de maker op een beeldend werk waardoor hij als maker van dat werk wordt beschouwd. En dat is precies wat we gaan doen. We gaan collectief een nieuw beeld vormen, waarvan we allemaal medemaker zijn. “Goed, laatste puntje dan: die tekst voor de workshopgevers… je noemt hen steeds Meesters. Schrikt hen dat niet teveel af? Moeten we hen wel zo noemen?” “Ja, want dat zijn ze. We bieden hen een podium waarop zij mét de deelnemers gaan stralen en excelleren”.

Kortom: het valt ‘om den drommel’ niet mee om een kopvlieger te zijn en mensen mee te nemen op je vrolijke vluchten. En toch is en blijft alles wat écht de moeite waard is, ook alle moeite waard. Daarom ben ik ongelooflijk BLIJ en SUPERTROTS dat we op 28 november 2018 een intens rijke Expertbijeenkomst Heel de mens georganiseerd hebben. Ik zeg ‘we’ omdat deze bijeenkomst tot stand is gekomen doordat nog veel meer hoogvliegers zich achter dit thema hebben geschaard. Ieder voor zich verklaarde zich bereid te zijn om open te onderzoeken wat er nodig en gewenst is om toe te groeien naar een holistisch zorgstelsel, waarin de mens in al zijn behoeftes optimaal gefaciliteerd wordt.

1e Ministerie Holistische Zorg 2019 groot succes

Voor mij voelde het als een voorrecht om met zo’n grote groep Liefdevolle Leiders – artsen, verpleegkundigen en heelkundigen, allen mensen die hun mentale (IQ), emotionele (EQ), spirituele, intuïtieve, energetische en creatieve (SQ) en holistische Quantum Intelligentie (QQ) verbinden en belichamen – samen te zijn om in alle openheid te onderzoeken wat er nodig én gewenst is rond Holistische Zorg 2030. De komende weken zal alle input van de dag verwerkt worden tot tot een Positief Toekomst Perspectief Holistische Zorg 2030 waarmee we individueel, organisatorisch en maatschappelijk verder kunnen. We zullen onze signatuur delen met het ministerie van VWS, financier ZonMW en met ieder die dat wenst.

Ondertussen bouwen we gestaag verder en vormen we met wie dat wil in 2019 ons tweede ministerie:

Jaarthema 2019 – Ministerie Duurzaam Fraai Groen

In 2019 gaat Haagse Hoogvliegers zich inzetten voor #duurzaamfraaigroen. Een concrete prangende vraag waar we collectief voor staan is: hoe zorgen we ervoor dat wonen en vervoer prettig, toegankelijk en betaalbaar blijven voor iedereen? Welke (nieuwe?) op individueel én collectief welzijn gerichte financieringsmodellen kunnen ons daarbij behulpzaam zijn? Hoe laten we onze huidige en toekomstige woningvoorraad goed aansluiten bij huidige en toekomstige behoeftes van onze bevolking? Wat zou er gebeuren als we ‘duurzaam fraai’ gaan hanteren als criterium op basis waarvan omwonenden kunnen aangeven of een woonhuis, kantoor- of bedrijfspand wel of niet van duurzame toegevoegde waarde is voor de directe omgeving? Wat is of wordt onze ideale stedenbouwkundige visie?

Welke criteria zouden nog meer wenselijk zijn om de hele woningvoorraad te laten voldoen op menselijke behoefte aan schoonheid, ruimte, duurzaam fraai groen, gezonde lucht en gezondheid? Hoe kunnen we de openbare ruimte zo inrichten dat ze klaar is voor het #duurzaamschone verkeer en tegelijkertijd op vriendelijk wijze mensen tot sociale interacties uitnodigt?

Juist met behulp van vereende menskracht én nieuwe technologieën geloof ik dat we er voor kunnen zorgen dat onze hele woningvoorraad in 2030 goed (geluid)geïsoleerd, biodiversiteit bevorderend, wassendwater- & insektbestendig en energiePOSITIEF is. Ik zou graag onderzocht zien hoe we het overschot aan energie van onze huizen, ten goede kunnen laten komen komen aan een volledig stil en schoon openbaar vervoer systeem dat tegen die tijd vast en zeker volledig zelfsturend of zelfvliegend is.

Eleanor Roosevelt zei ooit: de toekomst behoort aan hen die geloven in de schoonheid van hun dromen.

Voel je vrij om aan te sluiten en schuiven wanneer het jou past!

Spreekt Liefdevol Leiderschap (ook wel Quantum Leiderschap genoemd) je aan en voel je dat het de hoogste tijd is om jezelf tot minister, staatssecretaris of ambassadeur van Duurzaam Fraai Groen,  EnergiePositiefWonen, Schone Lucht, Circulaire Economie, Vereenvoudigde Belastingzaken, Stilte of een ministerie naar keuze te kronen? Wil en kun je als persoon schaaldrager zijn van grote maatschappelijke transities? Heb je alles wat daarvoor nodig is, op orde? En wil je je  daarbij laten dragen, steunen en voeden door tenminste 300.000 anderen? Stuur dan graag een kort persoonlijk bericht naar: petra.hiemstra@haagsehoogvliegers.nl

Dan houd ik je graag op de hoogte van alle organische ontwikkelingen rond bovenstaande thema’s.
Ieder jaar pakken we één of twee thema’s op, doen wat wij op dat moment kunnen toevoegen en bijdragen en geven vervolgens met alle liefde het leiderschapsstokje door.

 

Delen:

Neem contact met ons op
Laatste blogs
Evenementen
Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject (e-book) – Heb je wel behoefte aan een coachtraject maar is dat op dit moment bijvoorbeeld te duur of wil je liever éérst een zelf aantal zaken op een rij zetten? Bestel dan dit e-book en ga (alvast) aan de slag! Een coachtraject kost tijd, aandacht en … geld! Zéker als […]

CoachKwartiertje – NIEUW! – 15 minuten volledige aandacht voor JOU (of meer)

CoachKwartiertje – NIEUW! – 15 minuten volledige aandacht voor JOU (of meer)

Het CoachKwartiertje – Soms heb je NU behoefte aan een luisterend oor. Warme aandacht voor JOU. Een paar goede vragen die zaken verhelderen of in een ander licht zetten. Liefdevolle en heldere reflectie van een neutraal persoon. Intervisie over een lastige casus. Voor al die momenten is het Coachkwartiertje bedoeld. Het CoachKwartiertje is een kort […]

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken – In samenwerking met Hemingway PG, opleider en trainer van commisarissen, is Haagse Hoogvliegers een zelfevaluatietest aan het ontwikkelen rond ‘grootluisteren en samenwerken’. Deze test wordt specifiek ontwikkeld voor commissarissen, bestuurders en politici (in spé). Immers, juist van commissarissen en bestuurders wordt gevraagd dat zij kunnen samenwerken op het allerhoogste niveau. […]

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – 6 x 1,5 uur gratis loopbaanadvies voor Rijksambtenaren

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – 6 x 1,5 uur gratis loopbaanadvies voor Rijksambtenaren

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – Werk jij drie jaar of langer als medewerker bij het Rijk? Dan kun je bij het A+O fonds Rijk 1.500 Euro (plus BTW) aanvragen voor een loopbaanscan, loopbaanadvies of carrière coaching bij een CMI-gecertificeerde coach naar keuze! Je mag iedere 5 jaar zo’n traject doen. Wat je met je […]

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek – Hoe langer ik coach (nu zo’n 12 jaar) – hoe meer ik ben gaan inzien hoezeer de persoonlijke biografie van mijn coachees doorwerkt in het heden. In ieders biografische verhaal kun je veel aanwijzingen vinden die verklaren waarom mensen zich juist nu zich ‘niet zo senang voelen’ of waarom zich […]