Meer dan intelligent I Boekbespreking & verloting

Meer dan intelligent – Hoogbegaafd staat voor anders denken en anders zijn. Het boek Meer dan intelligent van de Belgische prof. dr. Tessa Kieboom en prof. dr. ir. Kathleen Venderickx heeft als uitgangspunt dat je het talent van hoogbegaafden kunt coachen, net als bij topsporters. Alleen zijn we het in de sport gewend om de uitdagingen van een sporter aan te pakken, maar bij intelligentie niet. En dat is een gemiste kans.

boekbespreking door Lisette Geel, 2 april 2020

Want extra intelligent of hoogbegaafd (hb) zijn, betekent niet automatisch dat iemand alles uit zichzelf haalt wat erin zit. Ook hb’ers ervaren hindernissen die hen belemmeren hun talenten te gebruiken, waardoor zij minder gelukkig zijn dan ze zouden willen.

Hoogbegaafd: anders denken en anders zijn

Eerst gaan de schrijvers in op hoogbegaafdheid: wat is het nu eigenlijk? Daarbij plaatsen ze naast ‘anders denken’ ook ‘anders zijn’. In een tabel:

Luik ‘denken’ Luik ‘zijn’
Intelligentie (school)Creativiteit (peers)

Motivatie (gezin)

RechtvaardigheidsgevoelGevoeligheid (o.a. energie neemt toe door juiste omgeving en af in de ‘verkeerde’)

Kritische instelling

Lat hoog leggen

Leerhonger, anders denken Anders zijn (duidelijk versterkt bewustzijnsgevoel)

Embodio’s – hindernissen op het pad van extra intelligente (hoogbegaafde) mensen

De schrijvers spreken vervolgens over embodio’s: hindernissen of barrières die hoogbegaafde mensen in de weg staan om hun talent ten volle te benutten. Hierdoor durven ze dingen niet of zullen ze bij fouten dingen niet opnieuw proberen. Hoogbegaafden zien deze zelf vaak niet, tot ze erop gewezen worden. De schrijvers noemen de volgende:

  • Niet weten om te gaan met fouten (faalangst);
  • Heftige emoties;
  • Moeite om comfortzone te verlaten;
  • (Te) lege toolbox (dingen als plannen, structureren, vergadertechnieken, samenvatten: zaken die niet direct met kennis/inhoud te maken hebben (executieve functies));
  • Jezelf als norm zien (te hoge eisen aan jezelf/omgeving);
  • Inzien dat iets bereiken tijd kost;
  • Communicatie (te-communicatie: te snel, te direct, te vroeg, te laat, te complex, etc). Kan kwetsend zijn voor omgeving omdat nadruk vaak ligt op inhoud en feiten;
  • Sociale omgang;
  • Anders zijn.

Hoogbegaafdheidsmatrix

Kieboom en Venderickx  introduceren een hoogbegaafdheidsmatrix, waarin zij drie types hoogbegaafden onderscheiden:

Type Presteerder Zelfstandige Afhankelijke
Eigenheid Hoge prestatie nodig om zich goed te voelen Moet nut/noodzaak zien en/of interesse hebben om te presteren Wil niet afgerekend worden op volgende verwachting
Embodio’s (vaak): Faalangst en overpresteren Weerstand en lege toolbox Faalangst en niet uit comfortzone

De schrijvers geven talloze voorbeelden om te laten zien hoe hoogbegaafden met hun embodio’s aan de slag zijn gegaan en wat dat hen heeft opgeleverd. Zij adviseren hoogbegaafden om te starten met een passie of hobby, iets waarin al een natuurlijke interesse bestaat. Iets waarin de hb’er zelf graag wil presteren (dans, muziek, tekenen, sport, het maakt niet uit wat eigenlijk). Een hoogbegaafde zal wanneer hij zijn embodio’s kent, er zelf graag mee aan de slag gaan, zeggen de schrijvers.  En wanneer een hb’er een hindernis op het ene vlak heeft overwonnen, lukt het vaak ook op andere vlakken.

Het vergrootglas als metafoor

De hb’er ziet de wereld door een vergrootglas en merkt dus meer op dan een ander. Diegene begrijpt de hb’er daardoor vaak niet. Het is goed om te beseffen dat als je een hb’er wilt begeleiden, je hem kunt helpen te bepalen waar hij zijn vergrootglas op richt.

Meer lezen? Luisteren?

Prof.dr. ir. Kathleen Venderickx over het boek ‘Meer dan intelligent’ op radio 1

Kathleen Venderickx – Waarom behalen zo veel hoogbegaafden geen diploma?

Kathleen Venderickx – Waarom zijn hoogbegaafden zo vaak ongelukkig op het werk?

Willen hoogbegaafde kinderen zelf presteren? – Tessa Kieboom

Meer dan intelligent echt iets voor jou? We verloten twee exemplaren!

Als je meer wilt lezen en leren over de incentives die je kunt inzetten om extra intelligente kinderen en mensen vooruit te coachen in het leven, is dit boek echt iets voor jou. We verloten dit boek na publicatie van dit artikel in onze nieuwsbrief in april 2020. Hebben? Stuur een mail naar: petra.hiemstra@haagsehoogvliegers.nl. Vermeld in de titel ‘Meer dan intelligent’ en in de mail je adresgegevens. De boeken worden verloot onder de eerste 10 respondenten. De namen van de winnaars maken we op onze site bekend.

Je kunt het boek, t.w.v. 22,50 Euro, uiteraard bij alle boekwinkels bestellen.

Over Lisette Geel

Lisette Geel is tekstschrijver, fotograaf en rode-draadvinder en werkt voor bedrijven, ondernemers en professionals. Je kunt ook bij haar terecht voor verhelderende gesprekken.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *