Heel de organisatie – Hoe je als heelbegaafde zieke organisaties kunt helpen helen

Heel de organisatie – Volgens organisatiesocioloog en veranderkundige  Marieke van Voorn kunnen heelbegaafden zieke organisaties helpen helen. Zij muntte het begrip ‘heelbegaafdheid’ in haar boek Heel de organisatie – Herstel het zelfhelende vermogen van de organisatie. In haar boek legt ze uit hoe organisaties ziek kunnen worden én hoe heel-begaafden organisaties kunnen bijstaan in het voorkomen en genezen van ziekmakende patronen. In dit interview vraag ik Marieke wat zij verstaat onder het begrip heelbegaafdheid, wat heelbegaafden kenmerkt en hoe zij organisaties kunnen helpen helen.

boekbespreking door Petra Hiemstra, 16 juni 2023

Wie of wat heelt een heelbegaafde?

Marieke: “Ah, wellicht mag ik dat gelijk nuanceren? In mijn boek heb ik een prachtige quote opgenomen van Maryam Hasnaa die het werk van een heelbegaafde wat mij betreft in één zin kernachtig samenvat: ‘A healer does not heal you. A healer is someone who holds space for you while you awaken your inner healer, so you may heal yourself’. 

Heelbegaafden herstellen het zelfhelende vermogen van mensen en organisaties. Zij starten een herstelproces en zetten het zelfhelend vermogen van mensen en organisaties in gang door:
1. gedrag te spiegelen;
2. patronen en verhoudingen te doorzien, en;
3. door de verbinding met de essentie en intentie te herstellen.

Heelbegaafden genezen dus niet, maar herstellen de harmonie en het zelfhelend vermogen van de organisatie.

Heelbegaafden zijn continu alert op hun eigen zuiverheid en heelheid

Marieke: “Heel-begaafden brengen, wanneer ze in hun kracht staan, heelheid, eenheid, zuiverheid, rechtvaardigheid, eerlijkheid en gelijkwaardigheid voor het grotere geheel. Heel-begaafden werken aan ‘salutogenese’. Het Latijnse salus betekent gezondheid en welbevinden en het Griekse genesis staat voor oorsprong en ontstaan. In gezonde mensen en organisaties is er oog en oor voor hun oorsprong, wordt deze oorsprong geëerd en erkend en wordt er indien nodig gewerkt aan het energetisch ontrafelen en opschonen ervan. Holisten overzien het grotere geheel, heelkundigen grijpen in waar nodig. Omdat te kunnen doen, zijn heelbegaafden continu alert op hun eigen zuiverheid en heelheid. Immers: alleen als zij zelf zuiver en heel zijn, kunnen ze effectief bijdragen aan de heelheid bij mensen en organisaties die van zichzelf verwijderd zijn geraakt.”

Veel (zorg) organisaties zijn ziek

Er kunnen allerlei oorzaken zijn waardoor organisaties en systemen ziek, verzwakt, verlamd of bijvoorbeeld vleugellam raken. Mijn hypothese is dat in ons land deze ziektes deels voortkomen uit onze eeuwenoude koopmansmentaliteit. Deze zorgt ervoor dat we zaken soms liever in de doofpot stoppen, wegkijken van onoorbare handelingen of ‘ziektewinst’ in stand houden. Hoe begrijpelijk deze keuzes of gedragingen ook zijn, ze kunnen er wel voor zorgen dat organisaties in een neerwaartse spiraal terechtkomen, soms zonder dat zij zich daar bewust van zijn.

In mijn praktijk zie ik organisaties die lijden aan angst, depressie, een burn-out of zelfs narcisme. Soms zijn organisaties gewend geraakt aan verwarring, verzuring, verfraaiingen, verstrikkingen in (te) mooie verhalen of zijn ze verandermoe geworden. Ook zie ik organisaties die last hebben van obesitas of anorexia. En sommige bedrijven lijden zelfs aan een auto-immuunziekte. Dan zie je dat een organisatie als het ware antistoffen aanmaakt tegen de eigen weefsels. Deze organisaties vallen zichzelf aan van binnenuit. In mijn praktijk werk ik met ‘healing leaders’. Mensen die opstaan om het zelfhelende vermogen van de organisatie te herstellen. Daarvoor moeten zij vaak interventies plegen die de huidige ‘levensstijl’ doorbreken. Dat vraagt om offers van medewerkers en aandeelhouders om de ’therapietrouw’ te kunnen opbrengen die daarvoor nodig is.

Hoe maak je een zieke organisatie weer gezond?

Heelbegaafden helpen organisaties bij het weer ‘in orde’ brengen van patronen. In de meest eenvoudige vorm kijken ze daarbij naar de 3 kernprincipes van systemisch werk:
* Binding – iedereen binnen een organisatie- of familiesysteem heeft recht op een plek;
* Ordening – elke plek heeft een rangorde en de plekken staan in verhouding tot elkaar;
* Geven en nemen – wat je neemt en geeft is evenredig met elkaar in verhouding.

Door vanuit een neutrale positie zichtbaar te maken wat er is en bewustzijn te verruimen, helpen heelbegaafden ‘Healing Leaders’ bij het maken van nieuwe keuzes, zodat de organisatie zich weer op haar kerntaak kan focussen. En zorgen zij ervoor dat iedereen daartoe op de juiste plek staat en de taak uitoefent (op basis van Context, context, context door Barry Oshry – 2018):

  • Leiders zijn vormgevers van het grotere geheel het organisatiesysteem;
  • Beroepskrachten op de werkvloer zijn de makers, de producenten, de creatievelingen;
  • Businesspartners voeden het systeem met hun gezamenlijke overzicht, inzicht en wijsheid;
  • Klanten en cliënten creëren waarde en geven het systeem zijn bestaansrecht.

Heel je organisatie – door Marieke van Voorn

Marieke van Voorn (1970) is werkzaam als organisatiesocioloog en veranderkundige binnen (zorg) organisaties. Zij coacht en begeleidt Healing Leaders, in Nederland en internationaal, onder andere door het verzorgen van systemische opstellingen. Op 23 november 2023 brengt ze haar volgende boek uit: Heel de samenleving. In juni 2023 kun je via haar crowdfunding campagne een bijdrage leveren en/of een boek vooruitbestellen.

Heel de organisatie – Echt een boek voor jou?

Je kunt direct bij Marieke bestellen. Uiteraard is het boek ook verkrijgbaar via lokale boekhandel of bol.com

De winnaars van onze nieuwsbrief actie in Juni 2023

Iedere nieuwsbrief verzenden we een aantal boeken die we voor onze lezers waardevol vinden. In juni 2023 waren de gelukkigen:

A. Jansingh
C. van Die
E. Rietveld
K. van der Velden
J. Koppers

Van harte gefeliciteerd!!!

 

Delen:

Neem contact met ons op
Laatste blogs
Evenementen
Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject (e-book) – Heb je wel behoefte aan een coachtraject maar is dat op dit moment bijvoorbeeld te duur of wil je liever éérst een zelf aantal zaken op een rij zetten? Bestel dan dit e-book en ga (alvast) aan de slag! Een coachtraject kost tijd, aandacht en … geld! Zéker als […]

DONEER een CoachKwartiertje – 15/30/45/60 minuten volledige aandacht voor iemand die het nodig heeft

DONEER een CoachKwartiertje – 15/30/45/60 minuten volledige aandacht voor iemand die het nodig heeft

Doneer een CoachKwartiertje – Heel regelmatig melden zich veelal zeer talentvolle jonge hoogvliegers bij ons, die graag gecoacht willen worden omdat ze ergens in hun studie of vroege loopbaan vastlopen. Zij hebben behoefte aan gerichte aandacht, iemand die hen helemaal kan zien en accepteren voor wie ze helemaal zijn en een stukje begeleiding in het […]

APPA coachtraject en begeleiding voor politici

APPA coachtraject en begeleiding voor politici

APPA coachtraject en begeleiding voor wethouders, burgemeesters, gedeputeerden en politici – Een aantal jaren geleden heb je bewust de keuze gemaakt voor de politiek. Veelal vanuit diepe waarden en overtuigingen heb je je samen met anderen ingezet voor dat wat jij belangrijk vindt voor mensen, organisaties en onze samenleving als geheel – op stedelijk, provinciaal, […]

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek – Hoe langer ik coach (nu zo’n 12 jaar) – hoe meer ik ben gaan inzien hoezeer de persoonlijke biografie van mijn coachees doorwerkt in het heden. In ieders biografische verhaal kun je veel aanwijzingen vinden die verklaren waarom mensen zich juist nu zich ‘niet zo senang voelen’ of waarom zich […]

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken – In samenwerking met Hemingway PG, opleider en trainer van commisarissen, is Haagse Hoogvliegers een zelfevaluatietest aan het ontwikkelen rond ‘grootluisteren en samenwerken’. Deze test wordt specifiek ontwikkeld voor commissarissen, bestuurders en politici (in spé). Immers, juist van commissarissen en bestuurders wordt gevraagd dat zij kunnen samenwerken op het allerhoogste niveau. […]