Aantal toekomstmakers groeit hard vanuit het hart!

Aantal toekomstmakers groeit hard vanuit het hart! – Verderdenkers, toekomstmakers, stadmakers, omdenkers, doeners, samenbrengers, mooimakers. Lijkt het maar zo, of neemt het aantal toe? En wat ze gemeen hebben? Hard werken vanuit het hart!

Hieronder vind je een actueel overzicht van de toekomstmakers van nu:

 • Change Inc, het platform voor duurzame toekomstmakers, groeide de afgelopen maanden hard. In de afgelopen weken sloten al zestig grote bedrijven zich aan, samen met tientallen startups en individuen. Bedenker Yoeri van Alteren ziet een community voor zich waar de leden van elkaar leren en samen vraagstukken oplossen, om zo sneller naar een duurzame toekomst te gaan.
 • Coalitie Y – Denktank Y – Op dit moment hebben alle grote jongerenorganisaties (LAKS, FNV Young & United, CNV Jongeren, JOB) zich verenigd, om onder leiding van Gert-Jan Segers (CU) en Tim Hofman (programmamaker) samen te lobbyen voor meer invloed van jongeren in politiek Den Haag. De eerste adviezen zijn al gepresenteerd aan premier Rutte, minister Van Engelshoven en minister Koolhaas.
 • De Natuurlijke Stad – collectief dat alternatieve stedelijke omgevingen ontwikkelt die zijn inwoners als natuurlijk ervaren. Zie ook b.v. Future Fond (Italië)
 • Drift – de ‘Dutch Research Institute For Transitions’ werd opgericht door Jan Rotmans en wordt op dit moment geleid door Derk Loobach. Doel van Drift is om d.m.v. interdisciplinair en transdisciplinair onderzoek, bij te dragen aan het beter begrijpen en kunnen beïnvloeden van grote maatschappelijke veranderingen en de nieuwe manieren van denken, doen en organiseren die daarvoor nodig zijn.
 • Heel de stad – heel de aarde – Magazine in Amsterdam met overzicht van de plaatselijke ‘commons’.
 • The Inner Green Deal – Europe is committed to becoming the first climate-neutral continent. To achieve this, we need inspiring, compassionate, responsible and impactful leaders at all levels of society. The Inner Green Deal is an initiative to develop such leadership.
 • Het Instituut voor Publieke Waarden wil de publieke zaak verbeteren door o.a. actieonderzoek, het opzetten van publieke ondernemingen en het ontwikkelen van kennis. Projecten van het IPW leiden in ieder geval tot oplossingen op “microniveau” voor individuele burgers, maatschappelijk ondernemers, professionals en gemeenten.
 • Humanity Rising – een gratis doorlopende internationale conferentie met TED speakers over de oplossingen voor de crisis. De Nederlandse versie is in de maak.
 • Overal in Nederland vind je stadmakers – want overal zijn denkers, doeners en durfals. Samenbrengers, mooimakers en omdenkers. Samen maken zij/wij de stad van morgen!
 • Het Levenslucht Collectief wil een beweging op gang brengen, van mensen die een nieuwe samenleving willen realiseren waarin het welzijn van allen het uitgangspunt is (website is in de maak).
 • Sharing Silence – “What we share” brings people together through silence, dialogue and work with nature. We help people self-organise gatherings to share silence. In living rooms, in schools, at work and in nature. In this way we hope to inspire trust and contribute to a happier and more inclusive society and a deeper connection with nature.
 • The Turn Club – aanpak van maatschappelijke vraagstukken met ene kunstenaarsmindset. Leden leren o.a. aan scholieren hoe zij hun onzekerheidsvaardigheid kunnen vergroten.
 • TheCuriosophyCollective – De maatschappelijke, politieke en economische turbulentie waarin we ons bevinden, heeft voelbare impact op ons dagelijks leven en de organisaties waarin we werken. Voortdurende afstemming op onszelf, onze organisaties en de wereld om ons heen is geen luxe meer, maar noodzaak. Maar hoe doe je dat? Het vermogen een antwoord te bieden op de uitdagingen van deze tijd, begint met het vermogen onszelf te blijven verwonderen. Antwoorden komen zodra we weten hoe voorbij het zeker-weten te komen. Dit vraagt om een open, nieuwsgierige houding. The Curiosophy Collective biedt diensten om te komen tot nieuwe perspectieven op fundamentele vragen van persoonlijke, organisatorische en maatschappelijke aard. Met jóuw nieuwsgierigheid als basis.
 • Top der onmisbaren – De VPRO vraagt zich af: Wat zou er gebeuren als de tijdens de corona crisis door de overheid benoemde cruciale beroepen zoals de verpleegkundigen, vuilnismedewerkers en docenten het voor het zeggen hadden? Ze nodigen mensen in essentiële beroepen uit om hun stem te laten horen!
 • Verder met Nederland – een denktank die Nederlanders wil inspireren en activeren om bij te dragen aan de doorontwikkeling en uitvoering van concrete initiatieven. Dit is een initiatief van Nyenrode Business Universiteit, VNO NCW, ABN AMRO, Energie Nederland en Studentencollectief TheFAC.
 • We are warming upMatthea de Jong verbindt kunst en cultuur met het klimaatvraagstuk. Zij zijn specifiek op zoek naar straatcoaches en straatomroepers voor Het Grote Straatberaad.
 • Wij zijn deel – Collectief dat jou en je buren helpt met écht autodelen. Zo krijgen we meer ruimte voor een mooi leven in de stad.
 • Zwijgen is geen optie – Recentelijk werden werden de Belgische Tom en Anthony vader. Ze keken rond en zagen dat de wereld zoals die is op cruciale vlakken verschilt van de wereld die ze voor hun dochters dromen. Dus gingen ze op zoek naar mensen die begrijpen wat de grote problemen zijn maar zich daar niet door laten verlammen. Zwijgen is geen optie voert oprechte gesprekken met bewonderenswaardige mensen over de belangrijkste vragen van deze tijd. ZIGO is nu een community van meer dan 18.000 mensen en de ZIGO video’s en podcast zijn inmiddels meer dan vijf miljoen keer bekeken.
 • Mind the Gap – Samen met de mensen om wie het gaat en in verbinding met organisaties, onderzoekers, odnernemers en overheid ontwikkelt Mind the Gap sociale concepten die een nieuw antwoord bieden op maatschappelijke vraagstukken.
 • Pioneers for Change! Een netwerk van bevlogen vernieuwers en duurzame smaakmakers die zich hardmaken voor positieve verandering. Deelnemers vormen een interdisciplinaire learning community die op een eigentijdse wijze kennis deelt, nieuwe skills traint en urgente maatschappelijke dialogen aanjaagt. Lees hier hun manifest: www.depioniersfabriek.nl/manifest

Ken/ben je ook zo’n leuke toekomstmaker?

Geef het door en we zetten je op de lijst!

Delen:

Neem contact met ons op
Laatste blogs
Evenementen
Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject (e-book) – Heb je wel behoefte aan een coachtraject maar is dat op dit moment bijvoorbeeld te duur of wil je liever éérst een zelf aantal zaken op een rij zetten? Bestel dan dit e-book en ga (alvast) aan de slag! Een coachtraject kost tijd, aandacht en … geld! Zéker als […]

CoachKwartiertje – NIEUW! – 15 minuten volledige aandacht voor JOU (of meer)

CoachKwartiertje – NIEUW! – 15 minuten volledige aandacht voor JOU (of meer)

Het CoachKwartiertje – Soms heb je NU behoefte aan een luisterend oor. Warme aandacht voor JOU. Een paar goede vragen die zaken verhelderen of in een ander licht zetten. Liefdevolle en heldere reflectie van een neutraal persoon. Intervisie over een lastige casus. Voor al die momenten is het Coachkwartiertje bedoeld. Het CoachKwartiertje is een kort […]

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken – In samenwerking met Hemingway PG, opleider en trainer van commisarissen, is Haagse Hoogvliegers een zelfevaluatietest aan het ontwikkelen rond ‘grootluisteren en samenwerken’. Deze test wordt specifiek ontwikkeld voor commissarissen, bestuurders en politici (in spé). Immers, juist van commissarissen en bestuurders wordt gevraagd dat zij kunnen samenwerken op het allerhoogste niveau. […]

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – 6 x 1,5 uur gratis loopbaanadvies voor Rijksambtenaren

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – 6 x 1,5 uur gratis loopbaanadvies voor Rijksambtenaren

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – Werk jij drie jaar of langer als medewerker bij het Rijk? Dan kun je bij het A+O fonds Rijk 1.500 Euro (plus BTW) aanvragen voor een loopbaanscan, loopbaanadvies of carrière coaching bij een CMI-gecertificeerde coach naar keuze! Je mag iedere 5 jaar zo’n traject doen. Wat je met je […]

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek – Hoe langer ik coach (nu zo’n 12 jaar) – hoe meer ik ben gaan inzien hoezeer de persoonlijke biografie van mijn coachees doorwerkt in het heden. In ieders biografische verhaal kun je veel aanwijzingen vinden die verklaren waarom mensen zich juist nu zich ‘niet zo senang voelen’ of waarom zich […]