Transitievergoeding bij ontslag voor (om)scholing naar ander werk of outplacement

Transitievergoeding bij ontslag – Word je binnenkort ontslagen of moet je vanwege economische omstandigheden uitstekende medewerkers laten gaan? Lees dan hieronder meer wat een transitievergoeding voor jou of voor je medewerkers kan betekenen. Wij begeleiden al 5 jaar lang mensen die vrijwillig of door de omstandigheden uitgenodigd worden een transitie door te maken van werk naar werk of van werk naar ondernemerschap. Onzekerheden kunnen we in zo’n fase niet volledig wegnemen. Wel hebben we met 90% van onze klanten in zo’n transitiefase bereikt wat ze écht graag willen. Ons uitgebreide netwerk aan collega coaches en trainers maakt het makkelijk om trajecten op maat aan te bieden, waarin je veel vrije keuze hebt. We stellen je ook actief voor aan mensen die voor jou interessant zijn. Dat maakt de kans dat je deze periode succesvol en prettiger doorloopt veel groter.

Transitievergoeding bij ontslag – Wat verandert er voor werkgevers?

Ontsla je een medewerker (tijdelijk of vast) die minimaal 2 jaar bij je in dienst is? Dan betaal je je medewerker een transitievergoeding. Om een andere baan of beroep te krijgen, gebruikt je medewerker deze vergoeding voor (om)scholing naar ander werk of outplacement.

Hoogte transitievergoeding

De transitievergoeding wordt berekend over hele periodes van 6 maanden dat je medewerker bij jou een arbeidscontract had. De transitievergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dat je medewerker bij jou in dienst is geweest:

  • Je ontslagen medewerker krijgt per gewerkt half dienstjaar 1/6 maandsalaris als vergoeding.
  • Heeft je medewerker 10 jaar of langer bij je gewerkt? Dan krijgt hij vanaf het 10e dienstjaar een vergoeding van een 1/4 maandsalaris per half dienstjaar.
  • Is jemedewerker 50 jaar of ouder? En heeft hij 10 jaar of langer bij je gewerkt? Voor elk half dienstjaar vanaf het 50e jaar geldt, tot 2020: 1/2 maandsalaris per elk half dienstjaar. Dit geldt niet als je minder dan 25 werknemers in dienst hebt.

De transitievergoeding is maximaal € 75.000, tenzij je medewerker meer dan € 75.000 verdient. Dan is de vergoeding maximaal 1 jaarsalaris.

De transitievergoeding wordt berekend op basis van het bruto maandsalaris van je medewerker. Voor het betalen van de transitievergoeding kun je met de medewerker een betalingsregeling afspreken.

Geen transitievergoeding

Werkgevers hoeven geen transitievergoeding te betalen:

  • als je medewerker korter dan 2 jaar bij u dienst is geweest.
  • als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van je medewerker.
  • als je medewerker onder de 18 jaar is en maximaal 12 uur werkt.
  • als je medewerker de AOW-leeftijd of andere pensioengerechtigde leeftijd heeft.
  • bij faillissement, surseance van betaling of als je in de schuldsanering zit.
  • als in je cao een gelijkwaardige voorziening voor een transitievergoeding is opgenomen.

Ontslagvergoeding

Is het ontslag ernstig verwijtbaar aan jou of je medewerker? Dan kan de rechter een ontslagvergoeding vaststellen die hoger of lager is dan de transitievergoeding.

Besteden van de transitievergoeding

De officiële bedoeling van de transitievergoeding is dat je deze gebruikt om jezelf om te scholen of dat je het besteedt aan een werk-naar-werk traject. De overheid wil dus graag dat je het geld gebruikt om snel weer aan een nieuwe baan te komen, vandaar ook de naam transitievergoeding. Het is echter niet verplicht om het geld daaraan te besteden. Je kunt het ook gebruiken als aanvulling van je inkomen.

Aftrek van kosten voor scholing, outplacement

Kosten van bijvoorbeeld outplacement of scholing kunnen worden afgetrokken van de transitievergoeding. Deze kosten moeten zijn gemaakt met het oog op het ontslag en in overleg met de werknemer. Heeft een werkgever tijdens de arbeidsovereenkomst kosten gemaakt om de inzetbaarheid van de werknemer buiten de organisatie te bevorderen? Dan kunnen ook deze in mindering worden gebracht.

Transitievergoeding in termijnen

Kan je werkgever de transitievergoeding niet in 1 keer betalen omdat dit de bedrijfsvoering schaadt? Dan kan de werkgever die in termijnen betalen.

Van werk naar werk?

Je bent bij ons even welkom voor één goed gesprek als voor een volledig ‘van-werk-naar-werk’ traject bestaande uit 12 gesprekken van 1,5 uur. Mail naar: petra.hiemstra@haagsehoogvliegers.nl of bel: Petra Hiemstra – 06-33803867. We bieden altijd een traject op maat, waarbij je de mogelijkheid om voor specifieke vragen en ontwikkelwensen in gesprek te gaan met één of meerdere van onze collega’s en trainers. Zo stellen we alles in het werk om je weer te laten stralen en excelleren en je daar te krijgen waar je wilt zijn, in je eigen tempo.

Transitievergoeding bij ontslag – Lees meer

http://www.ondernemersplein.nl
http://www.transitievergoeding.nl
http://ontslag-krijgen.nl/ontslag-krijgen/transitievergoeding

Delen:

Neem contact met ons op
Laatste blogs
Evenementen
Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject (e-book) – Heb je wel behoefte aan een coachtraject maar is dat op dit moment bijvoorbeeld te duur of wil je liever éérst een zelf aantal zaken op een rij zetten? Bestel dan dit e-book en ga (alvast) aan de slag! Een coachtraject kost tijd, aandacht en … geld! Zéker als […]

CoachKwartiertje – NIEUW! – 15 minuten volledige aandacht voor JOU (of meer)

CoachKwartiertje – NIEUW! – 15 minuten volledige aandacht voor JOU (of meer)

Het CoachKwartiertje – Soms heb je NU behoefte aan een luisterend oor. Warme aandacht voor JOU. Een paar goede vragen die zaken verhelderen of in een ander licht zetten. Liefdevolle en heldere reflectie van een neutraal persoon. Intervisie over een lastige casus. Voor al die momenten is het Coachkwartiertje bedoeld. Het CoachKwartiertje is een kort […]

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken – In samenwerking met Hemingway PG, opleider en trainer van commisarissen, is Haagse Hoogvliegers een zelfevaluatietest aan het ontwikkelen rond ‘grootluisteren en samenwerken’. Deze test wordt specifiek ontwikkeld voor commissarissen, bestuurders en politici (in spé). Immers, juist van commissarissen en bestuurders wordt gevraagd dat zij kunnen samenwerken op het allerhoogste niveau. […]

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – 6 x 1,5 uur gratis loopbaanadvies voor Rijksambtenaren

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – 6 x 1,5 uur gratis loopbaanadvies voor Rijksambtenaren

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – Werk jij drie jaar of langer als medewerker bij het Rijk? Dan kun je bij het A+O fonds Rijk 1.500 Euro (plus BTW) aanvragen voor een loopbaanscan, loopbaanadvies of carrière coaching bij een CMI-gecertificeerde coach naar keuze! Je mag iedere 5 jaar zo’n traject doen. Wat je met je […]

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek – Hoe langer ik coach (nu zo’n 12 jaar) – hoe meer ik ben gaan inzien hoezeer de persoonlijke biografie van mijn coachees doorwerkt in het heden. In ieders biografische verhaal kun je veel aanwijzingen vinden die verklaren waarom mensen zich juist nu zich ‘niet zo senang voelen’ of waarom zich […]