Hoe houd je, als (jonge) ambtenaar, je innerlijk vuur brandend?

Innerlijk vuur – Vragen die bij veel (jonge) ambtenaren leven op dit moment, zijn: Hoe blijf ik verbonden en geïnspireerd? Hoe voorkom ik dat mijn innerlijk vuur uitdooft? Hoe kan ik als jonge ambtenaar mijn plek vinden in zo’n grote, vaak wat logge, organisatie? Kan ik daar überhaupt wel invloed op uitoefenen? En zo ja, hoe doe ik dat goed, passend en efficiënt? Hoe kan ik vanuit zingeving en inspiratie vorm en inhoud geven aan mijn persoonlijke leiderschap? En wellicht zelfs aan een ‘Nieuwe Overheid’?…

Lees verder

Grootluisteren als nieuw cultureel erfgoed

In deze uitgave staat ´Cultuur´ centraal. Cultuur is, volgens Wikipedia, ´dat wat de mens schept´. Het begrip staat tegenover ´natuur´, dat wat aangeboren is, wat spontaan en zonder menselijk toedoen is ontstaan. Cultuur verwijst naar menselijke activiteit en de symbolen die deze activiteit betekenis geven. Via de term ‘imposter syndrome’, dat ik nog niet kende, kwam ik al googlend uit bij de website van Haagse Hoogvliegers. Een organisatie die op geheel eigen (Friese?!) wijze invulling geeft aan het cultiveren…

Lees verder

Vitaal voedsel verhoogt onze veerkracht

Not everything that counts can be counted; and not everything that can be counted counts - William Bruce Cameron
Vitaal voedsel verhoogt onze veerkracht Vitaal voedsel – Mijn mesologe vroeg me een paar jaar geleden: eet je voeding of vulling? Ik moest haar lang een goed doordacht antwoord (en handelen) schuldig blijven. Als hoogvlieger wil ik eerst weten waarom ik iets zou ‘moeten willen’, voordat ik mijn gedrag aanpas. Natuurlijk koop ik al jaren biologische producten. Met name als ze in de aanbieding zijn. Want die zijn vast ‘beter’, toch? Maar nog steeds zwicht ik sneller voor ‘goedkoop’ dan voor ‘gezond’…

Lees verder

Vitaness – een nieuw holistisch helingscentrum als ‘genezend orgaan’ in NL in wording

Vitaness - In 2003 kreeg ecologisch architect Ingolf Kruseman, na een jarenlange persoonlijke reis in ecologische architectuur, psychologie, spiritualiteit, sjamanisme en geneeswijzen, een helder visioen waarin hij zijn levensopdracht kreeg aangereikt: het bouwen van het eerste grootschalige ecologische en holistisch helingscentrum in Nederland, waar gebouwen en de bijbehorende …
Vitaness – een nieuw holistisch helingscentrum als ‘genezend orgaan’ in Nederland Interview met Ingolf Kruseman (48 jaar) – ecologisch architect & visio(e)nair. Door Petra Hiemstra, 12 maart 2018 Vitaness staat voor inclusieve ecologische architectonische vormgeving Als ik terug kijk op hoe mijn levenspad is gelopen, is de rode lijn helder. Van jongs af aan hebben mijn ouders mij alle vrijheid gegeven om mijn creativiteit te ontwikkelen. Na de vrije school en de kunstacademie heb ik mij gespecialiseerd in inclusieve…

Lees verder

Door trage vragen kun je mensen tevoorschijn luisteren – Interview met Theo Hettema

Liefdevol Leiderschap is luisteren. Je kunt mensen tevoorschijn luisteren door  ‘trage vragen’ te stellen. Als je oordeelloos mensen hun verhaal laat vertellen, komt naar voren waar ze op hopen en dienen zich mogelijkheden aan die serieuze aandacht verdienen. Dat vraagt van leiders dat ze goed kijken naar wat een situatie van hen vraagt en wat deze hen biedt. En dat ze geen dingen verlangen van een situatie die er niet in liggen maar juist gericht zijn op het bestendigen van het leiderschap van de ander, zodat deze…

Lees verder

Secure bases I We zijn onvoldoende met elkaar in dialoog over onze pijnlijke ervaringen

Secure bases I Juist in de mogelijkheid om met je pijnlijke ervaringen thuis te kunnen komen, in dialoog te kunnen gaan, ontwikkelen we grotere veerkracht. Interview met Jakob van Wielink, oprichter van De school voor Transitie Door Ina Veldman, 17 oktober 2017 “De rode draad in mijn werk is de mens die op zoek is naar de wortels van zijn persoonlijk leiderschap en de betekenis van die wortels voor wie hij vandaag is. De leider die wil onderzoeken hoe hij anderen kan meekrijgen in een beweging, heeft ook te reizen…

Lees verder

“Als je jezelf niet kunt leiden, kun je anderen niet leiden” – Interview met Jakob van Wielink

Leiderschap is voor 98% leerbaar. Het begint bij leiderschap over jezelf. Wat is jouw roeping, jouw richting, jouw bron van inspiratie? Als je dat weet, kun je vanuit secure bases en in dialoog anderen leiden. Wat is voor jou dialoog? “Een uitwisseling van gedachten waarin mijn hart, ziel, intellect en lichaam in verbinding komen met die van een ander. Dialoog betekent dat je als gesprekspartners het gevoel hebt dat je gezien, gehoord en begrepen wordt, met inbegrip van de verschillen die er zijn. Het betekent dat je…

Lees verder

Het recht op een luisterend oor in de rechtszaal – Interview met Andrea Dantuma

Het recht op een luisterend oor – Recht doen betekent: luisteren naar alle lezingen van een verhaal. In het recht is er, je zou het een ‘leidend principe’ of ‘moreel uitgangspunt, kunnen noemen, dat alle betrokkenen “zich gehoord” moeten voelen. Als een verdachte zich gehoord voelt, is de uitspraak makkelijker te accepteren. Als een slachtoffer zich gehoord voelt, kan hij gemakkelijker verder met zijn leven en is ook de straf meer acceptabel. Mensen lijken goed te beseffen dat ze niet per se gelijk hoeven…

Lees verder

Grafisch faciliteren brengt de essentie in beeld – Interview met Willemijn Lambert

Grafisch faciliteren brengt de essentie in beeld – In mijn werk en leven geef ik invulling aan liefdevol leiderschap door mensen te zien, met alles wat ze zijn. Het is een ronde manier van waarnemen. Om vervolgens, als ik mensen gehoord en gezien heb, vanuit mijn hart terug te geven dat wat er terug gegeven moet worden. Ook als dat confronterend is. Ook dat is voor mij liefdevol. Ik wil immers het beste voor ‘de ander’. Ik probeer puur te kijken naar het beste voor ‘de ander’ in dat moment. Dat zou het summum…

Lees verder

Neuromarketing vertelt je wat werkt en waarom in (digitale) interactie

Interview met Roderick Reichenbach I Neuromarketing vertelt je (klanten) wat werkt en waarom in (digitale) interactie I Om goed richting aan ons bedrijf te kunnen blijven geven, moet ik niet alleen goed naar mijzelf en mijn zakenpartner luisteren, maar ik moet ook goed kunnen begrijpen waarom mijn medewerkers een bepaald oordeel hebben. Waarom denken zij dat het bedrijf op een bepaalde manier moet groeien? Als leidinggevende moet ik kunnen bevatten hoe zij tot hun oordeel komen en of en hoe dat bijdraagt aan het grotere…

Lees verder

Lichaamsgericht luisteren loont – Interview met Paula Kolthoff

Leren luisteren naar je lichaam is een relatief onbekende maar zeer effectieve manier om persoonlijk en zakelijk leiderschap te versterken.
Lichaamsgericht luisteren loont – Leren luisteren naar je lichaam is een relatief onbekende maar zeer effectieve manier om persoonlijk en zakelijk leiderschap te versterken. Wanneer je als leider lichaamsgericht kunt luisteren verruimt dat je bewustzijn. Zo leer je om steeds opnieuw met een frisse blik te kijken naar jezelf, je collega of je team, de organisatie waarin je je beweegt en de wereld er omheen. Het vermogen om dienstbaar zijn aan het grotere geheel is volgens mij de grootste kwaliteit en kracht van liefdevol…

Lees verder

Het Lichaam als Lemniscaat – Interview met Ilse van Haastrecht

Het lichaam als lemniscaat I Ilse van Haastrecht
Luisteren naar de werking en expressie van je lichaam – Op het moment dat ik als danser meer ging luisteren naar mijn lichaam als totaal, speelden mijn spieren, die ik eerst vanuit wilskracht aanstuurde, ineens een hele andere rol. Het werden veel meer geleiders van expressie en interactievormen. Ook nu kunnen mijn spieren nog steeds stevige begeleiders zijn van kracht, maar komt die kracht vanuit een totaliteit. Als ik vanuit mijn lichaam zelf dans, ben ik minder gericht op hoe de ander het zal zien of ervaren. Daardoor…

Lees verder

Luisteren en heling in het veld van holistische zorg – Interview met Corine Jansen

Luisteren en heling in het veld van holistische zorg – Wat het mooiste maar ook het moeilijkste is aan luisteren, is jezelf beschikbaar maken voor ‘de ander’. Want als je de ander wilt kunnen erkennen en herkennen, zal je eerst jezelf moet kunnen erkennen en herkennen. Jezelf erkennen en herkennen? Dat is een leven lang leren, toch? Dat is de grootste uitdaging van luisteren voor mij. Als ik spreek over De Ander moet ik meteen denken aan Emmanuel Levinas. Hij stelt: “Het is niet jij die de wereld een plaats…

Lees verder

Duurzaam fraaie stedenbouw nodigt uit tot interactie – Interview Hans Leeflang

Duurzaam fraaie stedenbouw nodigt uit tot interactie I Aandacht en schoonheid als beleidscriteria. Als bouwkundige leerde ik: alles wat echt stevig staat, staat tenminste op drie punten vast. Denk aan een krukje of een tent. En als planoloog heb ik geleerd om oog te krijgen voor de publieke tussenruimtes, die je samen kunt beleven. Waarin je elkaar werkelijk kunt ontmoeten. Als dat gebeurt, dan ontstaat er energie, dan bouw je samen ‘energiecentrales die nooit tekort hebben aan brandstof’. Dan komt het hart erbij en…

Lees verder

´Ha heerlijk, een conflict!´ – door Eveline Hinfelaar

´Ha heerlijk, een conflict!´ –  Het omarmen van conflicten als basis voor de groei tot topteam I Conflicten, klein en groot, komen voor in alle omgevingen waarin meerdere mensen met verschillende belangen samen zijn. En bovendien zijn conflicten en het managen daarvan, een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling en volwassenwording van betreffende team-, groeps- of gezinsleden individueel en van de groep als geheel. Je zou zelfs kunnen stellen: zonder conflict geen volwassenheid. Stel je voor: je pubers krijgen…

Lees verder